Altijd voorbereid met capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement is een middel om vraag en aanbod van capaciteit op elkaar af te stemmen,
rekening houdend met je budget. Zodat je op elk moment de benodigde middelen en
de juiste mensen beschikbaar hebt. En je meteen door kunt. Met capaciteitsmanagement kun je
als organisatie en/of zorginstelling echt het verschil maken: slagvaardig en daadkrachtig op
het juiste moment, met minimale kosten en maximale toegevoegde waarde.

Wat is belangrijk bij capaciteitsmanagement?

Operationeel aan de slag met capaciteitsplanning
Bij het inrichten van capaciteitsmanagement starten we met het operationele niveau. Dit heet capaciteitsplanning. Hier bepalen we welke middelen en mensen er nodig zijn op basis van de vraag die wordt gesteld door de klant of (eind)gebruiker.
Tactisch vooruit kijken
Op dit niveau kijken we naar de middellange termijn, bijvoorbeeld een maand- of kwartaalplanning, waarbij we inspelen op de markt- of klantvraag. Vragen die nu beantwoord moeten worden zijn: hoe wendbaar ben je? Heb je volledig inzicht in de beschikbaarheid en de status van de middelen en medewerkers?
Strategisch plannen per segment
Voldoe je nog aan gemaakte (productie)afspraken? Werkaam in de zorg? Dan gaat het hier om de afspraken met zorgverzekeraars. Industrie? Denk dan aan de vele factoren die invloed kunnen hebben op planningen. Of mobiliteit? In deze sector kijken we vooral of je in de toekomst kunt voldoen aan de mobiliteitsvraag.

Referenties