Leaflets

Als kennispartner geloven wij in het principe ‘delen is vermenigvuldigen’

Onze leaflets

AR in de zorgAugmented Reality in de zorg

In de (thuis)zorg komen we veel situaties tegen waar meekijken door een collega meer dan welkom zou zijn. Maar het tekort aan personeel en de werkdruk maakt dit vaak niet mogelijk. Een Augmented Reality (AR) platform is hier de geschikt oplossing voor! En geeft ook nog toegang tot interactieve handleidingen.

Download leaflet PDF_download

 


 

AR en thuisdialyseAugmented Reality en (thuis)dialyse

Vanuit de dialysezorg wordt gezocht naar een interactieve manier om de patiënt te ondersteunen bij de diverse (thuis)dialyse verrichtingen. Met behulp van Augmented Reality wordt de patiënt zelfstandiger, is er minder belasting op de omgeving en kan indien nodig hulp op afstand inroepen.

Download leaflet  PDF_download

 


 

VIPP-ProgrammaVersnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

We willen de patiënt steeds meer het stuur in eigen handen geven. Maar voor deze regie over zijn of haar eigen zorg, daar is van alles voor nodig. Is uw ziekenhuis gereed voor de naderende deadline van het VIPP-programma?

Download leaflet  PDF_download

 


 

De optimale OK-patiëntenstroom

Annulering van het OK-programma leidt vaak tot ontevreden patiënten en extra kosten. Het is daarom van groot belang dat het planningsproces van de operaties en de daarbij behorende afstemming verder in de keten, zo optimaal mogelijk georganiseerd is.

Download leaflet  PDF_download

 


 

Procesoptimalisatie acute patiëntenstroom

De toenemende drukte op de spoedeisende hulp (SEH) is een onderwerp dat veel ziekenhuizen in Nederland raakt. Bostec heeft kennis en ervaring met de analyse van en het zoeken naar de juiste oplossing hiervoor, waarbij we organisatie, techniek en processen samenbrengen.

Download leaflet  PDF_download

 


 

Synergie Bostec domeinen

Bostec bedient een breed scala aan klanten in de domeinen Mobiliteit, Zorg en Industrie. Wij helpen onze klanten bij het verbeteren van hun processen zo dat zij meer toegevoegde waarde kunnen bieden, wat leidt tot meer klanttevredenheid en daardoor meer groei.

Download leaflet  PDF_download

 


 

Teamsamenstelling

De vraagstukken die Bostec oplost voor haar klanten zijn zonder uitzondering complex van aard. Dit vraagt een breed scala aan specialistische expertise. Voorafgaand aan de uitvoering van elke consultancy opdracht bepaalt Bostec in overleg met u welke expertise nodig is om tot een goed advies te kunnen komen. Op basis van complexiteit, omvang, scope en de specifieke klantvraag wordt een multidisciplinair kernteam van consultants samengesteld waarin een optimale mix van kennis, competenties en ervaring aanwezig is.

Download leaflet  PDF_download


 

Audit_250529074Een project audit is hét instrument voor het laten slagen van ICT Projecten

Steeds meer bedrijven gaan projectmatig werken en de rol van projecten binnen organisaties wordt steeds strategischer. Hoewel de voordelen van deze projecten vaak helder zijn, is het ook belangrijk om de risico’s te managen. In de praktijk komt een groot deel van de IT-projecten niet overeen met de vooraf gestelde verwachtingen.

Download leaflet  PDF_download


 

Combivoordeel_203441836Profiteer van een inspirerend team voor een zeer aantrekkelijk tarief

Bostec is een Management & Consultancy organisatie gespecialiseerd in procesoptimalisatie en ketenintegratie. Vanzelfsprekend is het niveau en de ervaring van een consultant gebonden aan een bepaald uurtarief. Echter, een mix van ervaring maakt het mogelijk om een deel van de werkzaamheden te laten verrichten door een consultant met een ander ervaringsniveau. Waardoor wij een uitstekend team en een aantrekkelijk financieel voorstel kunnen realiseren.

Download leaflet  PDF_download


 

Dialyse_114576313De toekomst van dialyse in Nederland

De gezondheidszorg anno nu staat nog altijd voor dezelfde grote uitdaging als enkele jaren geleden. Kosten blijven stijgen en de vraag naar oplossingen die leiden tot meer efficiëntie en kostenreducering groeit met de dag. Parallel aan deze ontwikkelingen worden de eisen aan kwaliteit van zorg steeds hoger. Niet alleen de overheid stelt hogere eisen, maar ook de patiënt zelf wordt steeds mondiger en stelt steeds meer eisen aan zijn of haar behandeling.

Download leaflet  PDF_download


 

Domotica_Ouderenzorg_357903191Van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg met domotica

Steeds meer organisaties in de langdurige zorg hebben behoefte aan oplossingen om kosten te beheersen en efficiënter te werken. Dit is mogelijk met technische implementaties, zoals domotica. Zorginstellingen worstelen om deze techniek in de dagelijkse werkpraktijk ingevoerd te krijgen en van meerwaarde te laten zijn.

Download leaflet  PDF_download