Van bijproduct naar hoogwaardige eiwitten

Wei is een bijproduct van de kaasbereiding, waarin nog diverse hoogwaardige stoffen zitten die gebruikt kunnen worden. DVNutrition (DVN) gebruikt deze wei als grondstof voor de productie van hoogwaardige eiwitten in poedervorm. Deze eiwitten worden toegepast in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Na het winnen van het eiwit blijft permeaat over dat ook tot poeder wordt verwerkt. Dit poeder wordt vooral in de diervoedingsmiddelen industrie gebruikt.

Inzicht in het productieproces

DVN wil in 2018 tien procent meer eiwitten gaan produceren zonder grote investeringen in het productieproces. De opdracht bestaat uit 2 elementen:

  1. Technisch inhoudelijke data-analyse met als doel om knelpunten en bottlenecks in de productie te vinden.
  2. De operators en planners faciliteren met een hulpmiddel, waarmee zij inzicht krijgen in hun handelen. Dit als basis voor gezamenlijke verbeteringen.

De twee elementen in de opdracht dragen bij aan inzicht in het productieproces. Met dit inzicht kunnen acties en de prioriteit daarvan worden vastgesteld waardoor het productieproces stabieler wordt en de capaciteit wordt verhoogd.

‘Tien procent meer produceren, zonder grote investeringen in het productieproces’

Samenwerking DVN, Actemium, Axians en Bostec

Bostec zorgt voor de verbinding tussen techniek, proces en de business. We vertalen de business vraag naar vraagstukken voor techniek en omgekeerd. Daarmee begeleiden we niet alleen de ontwikkeling van de technische hulpmiddelen, maar begeleiden we ook het proces van implementatie in de organisatie. Mensen moeten ermee gaan werken om het profijt voor DVN optimaal te krijgen.

We werken in dit project met de volgende partijen:

  1. DVN: Opdrachtgever en bedrijf dat de oplossing gaat gebruiken en uitnutten.
  2. Actemium: Technisch processpecialist.
  3. Axians: Specialist op het gebied van data-analyse en dashboarding.
  4. Bostec: Adviseur op het gebied van Lean Management, Six Sigma en begeleiding/leider van het programma.

De verschillende activiteiten van de diverse partijen worden steeds op elkaar afgestemd en aangesloten, om zo bij te dragen aan de doelstelling die DVN zich gesteld heeft.

Kleine stappen, groot resultaat

Aan dit project zijn we klein begonnen, om het vervolgens in kleine stappen uit te bouwen. Eerst is in een workshop aangetoond dat met data meer inzicht verkregen kan worden. Door de workshop kon een klein deel van de fabriek geïdentificeerd worden en inzichtelijk gemaakt worden waar verbetering de productiesnelheid van de hele fabriek zou laten toenemen. Het gaat hier om het maximaal gebruikmaken van de beschikbare productie-uren in dit deel van de fabriek. De voorgestelde verbeteringen zijn vervolgens zowel technisch als organisatorisch doorgevoerd.

Duidelijk werd dat ook de grondstoffen planning zou moeten worden aangepast om het uiteindelijke voordeel te verkrijgen. Hiertoe is een planningshulpmiddel gedefinieerd en wordt nu gerealiseerd.Ook dit traject is in kleine stappen opgezet, zodat DVN op elk moment kan besluiten of en hoe men verder wil. Het bedrijf is steeds sterk betrokken bij de ontwikkeling van het gedachtegoed en de realisatie hiervan op de werkvloer.

Betere performance en verhoogde output

In de toekomst is het mogelijk om:

  1. De beschikbare opslagcapaciteit voor wei beter te plannen.
  2. Data in te zetten om de kwaliteit van het eindproduct beter te beheersen, waardoor afkeur verder afneemt.
  3. Het onderhoudsproces mee te nemen in de planning om ongeplande stilstand te minimaliseren.

Deze drie trajecten zullen bijdragen aan een nog betere performance van DVN en zorgen voor het realiseren van een verhoogde output.