Schiphol Passenger Services:

 • Strategisch advies, beoordeling en coördinatie team review van het voorlopig ontwerp centrale security filters,
 • Participatie in haalbaarheidsstudie voor Central Security Non Schengen (CSNS), parallel aan het voorlopig ontwerp traject (ism AAS, KLM en SAOC)
 • Opzetten en uitwerken van een breed gedragen (AAS, KLM en SAOC) programma van eisen voor passagiers met beperkte mobiliteit.
 • Ontwerp proactieve regievoering passagiersstromen
 • Operationele, tactische en strategische capaciteitsanalyses voor passagiersprocessen, onder andere ten behoeve van de bouw van een tijdelijke vertrekhal en herinrichting van de terminal

Schiphol PLUS

 • Kwaliteitsdefinitie, -bewaking en –borging functionele eisen en specificaties voor centrale security passagiers op de luchthaven namens alle betrokken stakeholders.
 • Definitie en ontwerp van geheel nieuw High Risk Flight proces voor Luchthaven Schiphol.
 • Advisering, Pakket van Eisen, Test en Acceptatie van de uitbreiding en integratie van de besturing van een bagage afhandelingssysteem.
 • Advisering t.a.v. de vernieuwing en integratie van het crew bagagesysteem.

Schiphol Bagage Beheer

 • Release en problem management
 • Advisering en kennisoverdracht bij het opstellen van een generiek functioneel pakket van eisen voor bagage afhandelingssystemen.
 • Advisering en uitvoering bij het documenteren van logistieke concepten en implementatie in de bagageafhandeling.

Schiphol Parking

 • Ontwikkeling en uitvoering kwaliteitsimpuls (projectbudget: €20 Mln.)

Schiphol Security

 • Procesontwikkeling & financiële scenario analyse. (projectbudget: €7 Mln)