UPC_300UPC Nederland B.V. was een Nederlandse aanbieder van digitale televisie, kabeltelevisie, breedbandinternet en telefoniediensten. De afkorting UPC stond oorspronkelijk voor United Pan-European Communications en het was een dochterbedrijf van Liberty Global. UPC bediende ca. 1,7 miljoen huishoudens van televisie, internet en/of telefonie. Begin 2015 is UPC samengegaan met het bedrijf Ziggo, waarbij de naam UPC op 13 april van dat jaar verdween ten gunste van Ziggo.

Omschrijving van de opdracht

Het verkeer over het netwerk van UPC vertoonde een sterke groei. Om dit aan te kunnen moest het netwerk worden uitgebreid en vernieuwd. De opdracht was om deze vernieuwing en uitbreiding voor de klanten geruisloos te doen, waarbij de uitbreidingen steeds vooruit zouden lopen op de capaciteitsbehoefte van de betreffende regio’s.

De uitdaging

Het project kende uitdagingen op meerdere fronten: Er moest goedkeuring komen voor meer dan €10 miljoen om apparatuur aan te schaffen en mensen in te huren. Het project moest prioriteit krijgen boven vele andere projecten om enkele personen met kerncompetenties aan het project te kunnen binden. Wekelijks werden er vanuit dit project ’s nachts gemiddeld 4 wijzigingen in het netwerk doorgevoerd waarbij meerdere disciplines aanwezig waren. Deze wijzigingen werden voorafgegaan aan technisch ontwerpen, een nauwgezet logistiek traject om apparatuur op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, zekerstelling van aanwezigheid van de benodigde disciplines, afstemming met de business en goedkeuring van de change board waarbij de changes een minimale impact zouden hebben op de dienstverlening van UPC.

Om dit alles voor elkaar te krijgen was het essentieel om voldoende draavlak binnen de gehele organisatie te hebben en te behouden. Dankzij een gestructureerde aanpak, teambuilding en besturing van het project is het project succesvol uitgevoerd.

Resultaat

In geheel Nederland is, op nagenoeg alle technische locaties (meer dan 100), vernieuwing en/of uitbreiding van capaciteit gerealiseerd door apparatuur uit te breiden of te vervangen en door nieuwe netwerkverbindingen te maken. Deze uitbreidingen en vervangingen werden uitgevoerd in een operationeel netwerk waarbij er geen of gecontroleerde verstoringen mochten plaatsvinden. Hiervoor zijn ploegen samengesteld die afwisselend overdag voorbereidingen troffen en ’s nachts implementaties doorvoerden. De uitbreidingen zijn geheel conform planning en zonder verstoringen doorgevoerd.