CuraMare is een zorgconcern van waaruit ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, verpleging, verzorging en thuiszorg aangeboden wordt. Het concern omvat naast Het Weel-Bethesda Ziekenhuis, twee polikliniek locaties en 15 woonzorg complexen die voorzien zijn van zorgapartementen, groepswoningen, zorghotelkamers en huurappartementen met eventueel thuiszorg. CuraMare is gevestigd op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en in mindere mate op de omliggende eilanden. Er werken ca. 1.300 fte ingevuld door ruim 2.400 personen.

Wegvallen projectleider Conversie HiX

De aanleiding van de opdracht was dat de projectleider Conversie HiX van CuraMare gedurende het traject uitviel, wat een acuut risico vormde voor de doorloop van het project. De rijdende trein moest doorgaan, zonder dat er groot oponthoud ontstond. De opdracht bestond naast de taken van de projectleider overnemen uit het begeleiden van de organisatie bij de accountantscontrole en het verder leiden en begeleiden van het project. De ingeslagen weg moest worden volmaakt.

‘Kennis van conversietrajecten, ervaring met accountantscontrole en bekend zijn met de organisatie zorgde er voor dat er snel gehandeld kon worden’

De toegevoegde waarde van Bostec

  1. Kennis van conversietrajecten met als resultaat een goed werkend HiX.
  2. Ervaring met de accountantscontrole tijdens en na het conversietraject en het kunnen ontzorgen van organisaties.
  3. Reeds betrokken bij het project, waardoor er geen leertraject nodig was om de organisatie te leren kennen.

Onze toegevoegde waarde was dat er snel kon worden gehandeld en snel de juiste expertise kon worden geleverd, waardoor de organisatie zo min mogelijk hinder ondervond van de acute situatie.

Verder uitbouwen van het conversie raamwerk

Het raamwerk van conversie dat door de projectleider was opgezet hebben wij verder uitgebouwd met:

  1. Een volledige beschrijving van de conversie per onderdeel, met daarbij ook de acceptatie van de verschillende verantwoordelijke stakeholders.
  2. Het tellingen overzicht is vervolmaakt met daarbij de eis dat er een volledig sluitende telling ontstaat. Verschillen tussen het oude en het nieuwe systeem worden volledig verklaard.
  3. Via steekproeven wordt de inhoud van de conversie verder vergeleken. Hierbij is geadviseerd om dit door schermvergelijkingen te doen met daarbij inhoudelijke controle van tabelinhoud op een aantal belangrijke onderwerpen.
  4. Controle methode van de mapping is ingevoerd.

Dit geheel heeft geresulteerd in een nagenoeg foutloze conversie. De organisatie heeft hierdoor binnen 1 week weer op volle kracht kunnen werken.

Oplossen knelpunten

Dankzij de soepele conversie is HiX goed geland binnen de organisatie. Wel is duidelijk geworden dat er nog een knelpunt was bij Oogheelkunde. Dit heeft geresulteerd tot een aanvullende opdracht om te zorgen dat de knelpunten (deze lagen in het proces en niet in de conversie) opgelost zijn.

HiX zal binnen het ziekenhuis verder evolueren en steeds verder worden ingebed in de organisatie. Natuurlijk zal Bostec, daar waar nodig, CuraMare hierbij ondersteunen.

Wilt u weten wat Bostec voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via office@bostec.nl of +31 88 988 93 00.