Franciscus_VlietlandFusieziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland harmoniseert processen

Het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis gaan sinds januari 2015 samen verder als één ziekenhuis. De nieuwe organisatie staat aan de vooravond van de implementatie van één gezamenlijk ZIS/EPD. In dit project is een centrale rol weggelegd voor het harmoniseren van processen. Dit gebeurt in twee fases: eerst zijn alle nieuwe processen op hoofdlijnen vastgesteld. In de tweede fase wordt bekeken hoe deze het best kunnen worden ingericht in het ZIS/EPD en worden de processen tot in detail vastgelegd.

De nieuwe, geharmoniseerde processen betekenen een win-win voor medewerkers en patiënt. Medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici ervaren na de implementatie minder registratiedruk. Alle informatie wordt dan slechts eenmalig vastgelegd, waarbij direct controle plaatsvindt op de datakwaliteit. Daardoor biedt het ZIS/EPD een beter en vollediger inzicht in de situatie van de patiënt. De patiënt profiteert ook van de procesoptimalisatie die nu plaatsvindt. De patient journey wordt efficiënter ingericht, met een nog grotere nadruk op patiëntveiligheid. Wat leidt tot een kleinere kans op fouten en een kortere doorlooptijd. Kortom, een snellere diagnose en efficiënter behandeltraject.