Marente_300x229Marente (verzorging/verpleging van veelal ouderen) biedt een breed pakket van zorg- en dienstverlening die ertoe bijdragen dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven op een manier die zij zelf graag willen. Bij voorkeur in hun eigen huis, maar voor degenen die dat niet meer willen of kunnen worden tevens huisvestingsmogelijkheden aangeboden.

Omschrijving van de opdracht

Marente ondervond dagelijks technische en functionele problemen met zowel de kwaliteit van informatisering als de beschikbaarheid en performance van de ICT automatisering. Kort daarvoor was Marente ontstaan na een fusie tussen de zorginstellingen WWZ, Marienstaete en Valent. Het project voor de migratie van bijbehorende infrastructuur en applicaties liep uit de planning, terwijl de projectresultaten in termen van performance onder het verwachtingsniveau lagen. Tevens bleek dat de leverancier van de nieuwe infrastructuur verkeerde aannames had gedaan m.b.t. de migratie van de storage apparatuur. Zowel de ingeschatte capaciteit als de benodigde rekenkracht bleken onvoldoende.

Resultaat

In goed overleg, en met commitment van de (interim) voorzitter van de RvB, zijn afspraken gemaakt met de leverancier, is er een stuurgroep aangesteld en is het ICT migratieproject samen met betrokkenen binnen Marente met succes voltooid. Tevens zijn processen ingericht voor project- en change management en zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd m.b.t. uitbesteding van ICT automatisering.