Door de voortdurende groei in aantallen passagiers en vanwege de hoge eisen, die gesteld worden aan de passagiersbeleving, heeft Schiphol Nederland BV besloten om de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol uit te breiden met een extra terminal en pier.

Bij dergelijke grootschalige infrastructurele projecten blijkt vaak dat het tijdig en geïntegreerd werkend krijgen van alle systemen, de grootste risico’s vormen wat betreft project vertragingen en/of ernstige verstoringen tijdens het operationele gebruik. Om dit te ondervangen heeft Schiphol Nederland BV besloten om alle systemen, die nodig zijn binnen de luchthaven uitbreiding, te groeperen in een apart project.

Inventarisatie van alle operationele- en informatie systemen

De extra terminal en pier worden door Schiphol apart uitbesteed aan externe leveranciers. De aanpak bestaat uit diverse fasen zoals het ontwerp en realisatie, maar ook het managen van de integratie van alle systemen welke door verschillende partijen worden uitgevoerd. Bostec is gevraagd om een inventarisatie te doen van alle operationele- en informatie systemen, zoals de selfservice check-in, bagage drop-off systemen, de security screening systemen, de netwerk- en telecommunicatie systemen, de centrale monitoringen control systemen, tot en met de centrale informatie systemen van Schiphol.

‘Inventarisatie en beschrijving van alle operationele- en informatie systemen voor de nieuwe terminal en pier.’

Op basis van deze inventarisatie is met stakeholders afgesproken op welke manier de systemen gebruikt moeten worden in de uitbreidingen van de luchthaven. Hierbij is gecontroleerd of systemen zonder aanpassingen gebruikt kunnen worden, welke aanpassingen nodig zijn, of dat er een compleet nieuw systeem nodig is. Dit is vertaald naar eisenpakketten voor de verschillende partijen die de luchthaven uitbreidingen moeten ontwerpen en bouwen.

Tevens zijn alle benodigde systemen zodanig beschreven, dat de verantwoordelijke partij voor systeemintegratie begrijpt wat deze systemen zijn en welke aandachtspunten voor een succesvolle integratie aan de orde zijn. Dit alles in een omgeving met veel stakeholders en met een, vanwege de ambitieuze tijdsplanning, hoge tijdsdruk.

Resultaat

Dankzij de inventarisatie van Bostec, heeft Schiphol de eisenpakketten voor de ontwerpfases tijdig kunnen samenstellen (inclusief de eisen aan de systemen), zodat de aanbestedingen volgens planning uitgevoerd konden worden. Tevens is alle informatie die nodig is voor de aanbesteding voor de integratie van alle systemen tijdig verzameld en gedocumenteerd.

Hierdoor is Schiphol weer een stap dichterbij het tijdig behalen van alle projectdoelstellingen voor de nieuwe terminal en pier.