Amsterdam Airport Schiphol (AAS) is een luchthaven met de ambitie om een van de meest toonaangevende luchthavenondernemingen ter wereld te zijn. Dit willen zij bereiken door de voorkeursluchthaven te worden binnen Europa, te zorgen voor connectiviteit met de rest van de wereld en passagiers een aangename en unieke ‘travel experience’ te geven.

Capaciteitsmanagement

In de organisatie van AAS is een afdeling verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met passagiers op de luchthaven. Binnen deze afdeling is het cluster Capaciteitsmanagement gevestigd. De capaciteitsmanager houdt zich bezig met vraagstukken en adviezen over passagiersstromen in de terminal. Dit heeft betrekking op de luchthavenprocessen vanaf het moment dat een passagier de vertrekhal in komt om in te checken, tot aan de gate van waar het vliegtuig vertrekt. Ook worden hier analyses gedaan van het aankomstproces, dus vanaf de gate waar het vliegtuig landt tot aan de bagageband. Dit betreft passagiersvoorspellingen van de dag van vandaag tot en met 5 jaar verder, welke leiden tot strategische adviezen. Deze voorspellingen worden door verschillende diensten op de luchthaven gebruikt om hun personeel in te plannen zoals Security en Koninklijke Marechaussee. Ook wordt deze door Security en Floormanagement gebruikt om just-in-time knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld als er lange wachtrijen bij een incheckbalie ontstaan, of als er een calamiteit gaande is.

‘Onder andere de capaciteitsanalyses hebben ertoe geleid dat Amsterdam Airport Schiphol de juiste capaciteit
gaat creëren in de Tijdelijke Vertrekhal die momenteel gebouwd wordt. ’

Luchthavenprocessen en capaciteitsplanningen

AAS heeft Bostec benaderd vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van (luchthaven)processen en capaciteitsplanningen. Deze opdracht betrof een aantal zaken:

  • In de eerste plaats hebben wij ervoor gezorgd dat de gebruikte applicatie een nauwkeurigere voorspelling oplevert, door niet alleen de input, maar ook de functionele werking van de applicatie zelf te verbeteren.
  • In de tweede plaats zijn wij betrokken geweest bij een tal van projecten waar advies gegeven moest worden over verwachte passagiersaantallen en knelpunten. Bijvoorbeeld als een deel van de luchthaven moest worden afgesloten in verband met werkzaamheden of bij de advisering over incheckbalies buiten de luchthaven.
  • Tot slot hebben wij een aandeel gehad in de strategische en integrale capaciteitsplanning voor de komende 5 jaren. Hierbij is een analyse gedaan van in de toekomst te verwachten capaciteiten, zoals aantal incheckbalies, aantal zitplaatsen in de lounge en aantal vierkante meters ruimte voor passagiers. Door deze af te zetten tegenover het aantal passagiers dat op een bepaalde plek in de terminal verwacht wordt, hebben wij kunnen aangeven waar de komende 5 jaar knelpunten ontstaan. Deze analyse vormt de basis voor de investeringen die AAS de komende vijf jaar gaat doen.

Nauwkeurigheid voorspellingen

De ontwikkelingen in het cluster Capaciteitsmanagement zijn vooral te verwachten op het gebied van de doorontwikkeling of eventueel vervanging van de applicatie waarmee de passagiersvoorspellingen worden gedaan. De onderliggende input, uitgangspunten en aannames zijn nog teveel gebaseerd op gevoel en minder op feiten. Dit zou de nauwkeurigheid van de passagiersvoorspelling ten goede komen.

De samenwerking met Bostec t.a.v. de capaciteitsberekeningen voor de passagiersstromen in de terminals van Schiphol ervaren we als zeer prettig en professioneel. Door de versnelde groei die Schiphol heeft ervaren in het afgelopen jaar is een snelle en adequate analyse van de capaciteitsbehoefte steeds belangrijker. We hebben ervaren dat Bostec ons hier goed in kan voorzien, ook buiten de afgesproken arbeidsuren om waar nodig. O.a. deze capaciteitsanalyses hebben ertoe geleid dat we in de juiste capaciteit gaan creëren in de Tijdelijke Vertrekhal die momenteel gebouwd wordt. Voor de toekomst kijken we uit naar gezamenlijke verbeteringen van de manier waarop capaciteitsberekeningen voor de terminals uitgevoerd kunnen worden.

Jan-Jaap Hoving Manager Capacity Management & Operational Intelligence – Amsterdam Airport Schiphol