CuraMare is een zorgconcern van waaruit ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, verpleging, verzorging en thuiszorg aangeboden wordt. Het concern omvat naast Het Weel-Bethesda Ziekenhuis, twee polikliniek locaties en 15 woonzorg complexen die voorzien zijn van zorgapartementen, groepswoningen, zorghotelkamers en huurappartementen met eventueel thuiszorg. CuraMare is gevestigd op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en in mindere mate op de omliggende eilanden. Er werken ca. 1.300 fte ingevuld door ruim 2.400 personen.

Zorg op Zuid samenwerkingsverband

De implementatie van HiX bij CuraMare is niet een op zichzelf staande implementatie. CuraMare heeft namelijk besloten in het samenwerkingsverband ‘Zorg op Zuid’ HiX te implementeren met Ikazia ziekenhuis en het Maasstad ziekenhuis. Daarbij geldt voor CuraMare dat zowel de locatie Dirksland (Van Weel-Bethesda Ziekenhuis) als Spijkenisse (Spijkenisse Medisch Centrum) samen de implementatie aangaan. Doordat meerdere ziekenhuizen deelnemen is het noodzakelijk over te gaan naar een nieuwe systematiek van toekennen van unieke sleutels voor de volgende gegevenselementen:

 1. Patiëntnummers
 2. Artsencodes
 3. Betalende instanties
 4. Locatiecodes
 5. Afdelingscodes
 6. Onderzoekscodes

‘Het samenwerkingsverband vraagt om een nieuwe systematiek van toekennen van unieke sleutels voor gegevenselementen’

Deze sleutels worden buiten het ZIS (HiX) gebruikt om gegevens uniek te maken ten behoeven van de communicatie. Het wijzigen van een dergelijke sleutel zorgt voor een wijziging in het systeem dat blijft bestaan naast HiX, waar onderzoeksgegevens en patiëntgegevens worden opgeslagen. Om een goede koppeling te borgen was het van belang dat de codes over de systemen gelijk zijn.

Bostec is gevraagd de impact in kaart te brengen en te zorgen dat de omnummering in de systemen buiten HiX te laten plaatsvinden, zodat de koppelingen na de implementatie van HiX blijven werken.

De toegevoegde waarde van Bostec

 1. Kennis van implementatietrajecten met HiX en ervaring vanuit conversie hoe om te gaan met om te nummeren gegevens.
 2. Bekend zijn met de diverse systemen en haar leveranciers, waardoor het contact met de leverancier gemakkelijk verloopt.
 3. Ervaring met de manier van omnummeren van de verschillende leveranciers. Hierdoor kan snel gekomen worden tot een juiste aanpak per leverancier.

De toegevoerde waarde was dat er snel kon worden gehandeld en de juiste expertise kon worden geleverd, waardoor de organisatie zo min mogelijk hinder ondervond van de acute situatie. Daarbij is de samenwerking met het deelproject ‘Koppelingen’ gezocht om direct door te kunnen pakken op de oplossingen en de contacten die gelegd waren met de leveranciers. Hierbij is voorkomen dat er dubbel werk wordt geleverd.

Het conversie raamwerk

Het raamwerk van conversie dat door de projectleider is opgezet is uitgebouwd met:

 1. Per leverancier wordt een pragmatisch plan van aanpak opgesteld en met de leverancier afgestemd.
 2. Per applicatie wordt een testomgeving gerealiseerd, waar een proef omnummering wordt gehouden. Deze wordt door de gebruikersgroep getest.
 3. Per omnummering wordt de uitval die er is gecontroleerd en door de data-eigenaar goedgekeurd.
 4. Op het moment van implementatie van HiX wordt de omnummering in werking gesteld, waarbij dit gecontroleerd gebeurd onder goedkeuring van de data-eigenaar.

Dit geheel heeft geresulteerd in een nagenoeg foutloze omnummering met op tijd geleverd documentatie voor besluitvorming.

Toekomstige koppelingen

De systemen die niet zijn omgenummerd, maar die wel in de toekomst een koppeling gaan krijgen met HiX moeten op het moment van koppelen alsnog omgenummerd worden. Men kan de gehanteerde methode voor de betreffende systemen hergebruiken/kopiëren van de reeds omgenummerde systemen tijdens conversie. Indien gewenst zal Bostec natuurlijk hierbij assisteren.

Wilt u weten wat Bostec voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via office@bostec.nl of +31 88 988 93 00.