RH_Marine_300RH Marine biedt betrouwbare technische oplossingen voor de marine, jachten, veerboten, cruiseschepen en speciale schepen. RH Marine is een toonaangeven-de system integrator van state-of-the -art technologie om de kernprocessen van complexe schepen met innovatieve en duurzame oplossingen in elektrische-,  automatisering- en climate control systemen te ondersteunen. Het bedrijf  is gebouwd op de sterke wortels van de oprichters Radio Holland en Van Riet-schoten & Houwens en heeft vestigingen over de gehele wereld.

Omschrijving van de opdracht

RH Marine maakte eerder deel uit van het bedrijf Imtech. Bij het faillissement van Imtech in augustus 2015 werd ook het shared service center (SSC) van Imtech opgeheven. Het Imtech SSC was o.a. verantwoordelijk voor het beheer van het wereldwijde IT-netwerk van alle Imtech bedrijven en voor het beheer van enkele ERP systemen. RH Marine is direct na het faillissement van Imtech overgeno-men door PON/Parcom. De opdracht was om, direct na het rondkomen van deze overname, de dienstverlening van het SSC naar RH Marine over te brengen. Concreet betekende dit: het ERP systeem migreren en het ontvlechten van het RH Marine IT-netwerk uit het gehele Imtech IT-netwerk.

De uitdaging

Dit project had een aantal bijzondere uitdagingen: er was veel onzekerheid over de financiën ten gevolge van het faillissement en de overname. Hierdoor was het moeilijk om contracten te sluiten met leveranciers. De tijdsdruk was groot omdat het SSC binnen een paar maanden zou worden opgeheven en de medewerkers ieder moment konden opstappen. De bestaande IT-infrastructuur van RH Marine was verouderd en te beperkt in capaciteit om het ERP-systeem te kunnen hos-ten. En daarnaast was er te weinig kennis en te weinig menskracht in huis bij RH Marine om dit project uit te voeren.

Resultaat

Na minutieuze voorbereidingen en continue afstemming met de business is de IT-infrastructuur van RH Marine uitgebreid om het ERP-systeem te kunnen ontvangen. Vervolgens is het ERP systeem middels een gedetailleerd draaiboek gemigreerd naar de RH Marine omgeving. Daarbij is in nauw overleg met de RH Marine business units in één weekend de migratie, zonder onverwachte versto-ringen, uitgevoerd en met de business units getest. De 24 x 7 dienstverlening van RH Marine heeft in dat weekend geen hinder ondervonden van de migratie.

Na uitgebreide voorbereidingen is de ontvlechting van het netwerk in drie weekenden in samenwerking met alle betrokken partijen uitgevoerd, waarbij het beheer gelijktijdig is overgedragen aan een nieuwe externe beheerorgani-satie. Deze ontvlechting is uitgevoerd met alle buitenlandse vestigingen en in overleg met de business units waarbij de verstoring van de business, conform afspraken, minimaal is geweest.