RH Marine ontwerpt, produceert, integreert en installeert elektronische systemen en automatiseringsoplossingen voor de maritieme markt. RH Marine is actief op marineschepen, de grotere jachten en werkschepen. Producten van RH Marine zijn onder andere geavanceerde brugsystemen, stroomvoorzieningssystemen en scheepsautomatiseringssystemen. Er werken ongeveer 350 medewerkers met een veelheid aan competenties: consultancy, projectmanagement, engineering, software development, systeemintegratie, installatie en onderhoud.

State-of-the-art IT-infrastructuur

RH Marine maakte onderdeel uit van de RH Marine Group, waartoe naast RH Marine ook bedrijven als Radio Holland, Royal Dirkzwager en Van Berge Henegouwen behoren. Eind 2017 heeft Pon Holdings RH Marine gekocht met als doel om haar positie in de maritieme industrie te verstevigen. De organisatorische ontvlechting van RH Marine uit de RH Marine Group was begin 2018 voltooid. De IT-voorzieningen van RH Marine waren echter nog volledig vervlochten met die van de RH Marine Group. Doel van de opdracht was de realisatie van een eigen state-of-the-art IT-infrastructuur en een ontvlechting van alle IT-voorzieningen van RH Marine uit de RH Marine Group. Het project had een zeer harde deadline; het niet halen daarvan zou een grote financiële impact hebben op RH Marine.

‘Het project had een zeer harde deadline; het niet halen daarvan zou een grote financiële impact hebben op RH Marine.’

Prioriteiten stellen, risico’s signaleren en ondervangen

De projectmanagers van Bostec zijn in staat om structuur aan te brengen in complexe IT-projecten en sturen daarbij leveranciers en het interne projectteam op een transparante manier aan. Onder tijdsdruk helpt Bostec de klant om de juiste prioriteiten te stellen, de risico’s te signaleren en te ondervangen. Bostec hanteert een integrale aanpak waarin techniek, proces en organisatie in onderlinge samenhang worden meegenomen.

Datacenter, virtuele server en werkplekmigratie

In korte tijd heeft het project een compleet nieuw datacenter opgeleverd, bestaande uit een gevirtualiseerde serveromgeving, switches, firewalls, storage, back-up en externe verbindingen. Omdat RH Marine ook opdrachten uitvoert voor defensie moest deze omgeving en de IT-organisatie voldoen aan bijzonder strenge veiligheidseisen zoals vastgelegd in de ABDO (Algemene Beveiligingseisen voor Defensie Opdrachten). Op de nieuwe hardware is een nieuwe virtuele server omgeving ingericht met een nieuw domein, database servers en Citrix omgeving. Vervolgens zijn de applicaties die RH Marine deelde met de RH Marine Group (Navision, Cognos, Enterprise Service Bus, MS Dynamics, E-plan, Whitevision, DBasics etc.) gemigreerd naar de nieuwe omgeving inclusief de bijbehorende data. De licenties zijn opgesplitst over de entiteiten zodat een deel mee kon verhuizen naar RH Marine.

Als laatste stap zijn in een korte tijd alle, ongeveer 350, werkplekken en de bijbehorende mailboxen en fileshares ‘overnight’ gemigreerd naar het nieuwe RH Marine domein. De nieuwe werkplekken zijn voorzien van een nieuw standaard image met daarin MS-Office, Skype for Business, disk encryptie en end-point protection, aangevuld met “persoonlijke” applicaties. Het project is op tijd en binnen budget opgeleverd.

Toekomstvast, veilig en beheerbaar

Met dit project heeft RH Marine de beschikking gekregen over een toekomstvaste, veilige en beheerbare infrastructuur en een gestandaardiseerd en gevirtualiseerd applicatielandschap. Hiermee is ruimte gecreëerd voor verdere groei van RH Marine en voor de intensieve samenwerking met zusterbedrijf Bakker Sliedrecht, eveneens eigendom van PON Holdings.