Amsterdam Airport Schiphol is de grootste Nederlandse luchthaven en een Europese Mainport, met een uitgebreid netwerk aan bestemmingen. De luchthaven was in 2016 de derde luchthaven van Europa in aantal vervoerde passagiers, de derde in vrachtvolume en de eerste in het aantal vliegbewegingen.

Optimalisatie eGate

Schiphol biedt haar passagiers de mogelijkheid voor geautomatiseerde grenspassage. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde eGates. Passagiers bieden daarvoor zelf hun paspoort aan in de eGates, zonder dat menselijke tussenkomst noodzakelijk is. De eGate stelt met geavanceerde gezichtsherkenning eerst vast of de passagier inderdaad de houder is van het aangeboden paspoort. Vervolgens raadpleegt het systeem een aantal registers van diverse overheden en bepaalt daarmee of de passagier de grens mag passeren.

Om eGates goed te laten functioneren is een gecoördineerde inzet van verschillende partijen noodzakelijk. Het doel van de opdracht van Bostec was om te onderzoeken welke verbetermogelijkheden er zijn om deze automatische grenscontrole verder te optimaliseren.

‘Onze onafhankelijkheid maakt het mogelijk om de belangen van alle partijen steeds in het oog te houden en daarbij toch ook man en paard te noemen als het ging om geconstateerde verbetermogelijkheden’

Urgente verandering

De naderende zomer maakte verdere verbetering van onder andere de eGates urgent, toen Schiphol, door lange wachtrijen, enige tijd in de belangstelling stond van de landelijke pers. Bostec is al lange tijd een partner van Schiphol en kon door de aanwezige inhoudelijke kennis snel inspringen op deze urgentie. Onze onafhankelijkheid maakte het daarbij mogelijk om de belangen van alle partijen steeds in het oog te houden en daarbij toch ook man en paard te noemen als het ging om geconstateerde verbetermogelijkheden.

Inrichten informatiesysteem

Bostec heeft een palet aan verbetermogelijkheden herleid tot een aantal grondoorzaken. Een voorbeeld hiervan is de responstijd en beschikbaarheid van sommige registers. Om het potentieel van deze verbetermogelijkheden te ontginnen heeft Bostec geadviseerd om een informatiesysteem in te richten. Dit systeem helpt de betrokken partijen in te zien waar de performance nog niet optimaal is en wie van deze partijen aan zet is om dit te verbeteren.

Seamless Flow

De eGates vormen een tussenstap voor de introductie van Seamless Flow. Bij Seamless Flow is de strategie van Schiphol, dat de passagiers zich maar éénmaal identificeren om alle stappen van het proces (bagage afgifte, security check, paspoortcontrole en boarding) te kunnen doorlopen in plaats van zich steeds opnieuw te moeten identificeren. De kennis en ervaring die bij eGates worden opgedaan, dragen bij aan succesvolle invoering van Seamless Flow.

Wilt u weten wat Bostec voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via office@bostec.nl of +31 88 988 93 00.