Sekisui Alveo ontwikkelt produceert en verkoopt hoogwaardige schuimstof (foam) op basis van polyolefinen, een bepaald soort polymeren. De schuimstof van Sekisui Alveo wordt toegepast in de automobielindustrie (dashboards, armsteunen, stoelversteviging en geluidsisolatie), in de bouw (warmte-isolatie en onderlagen voor vloeren) en voor industrie- en consumptiegoederen (schoeisel, verpakkingsmateriaal en tape).

Sekisui Alveo probeert continu haar producten en processen te innoveren en daarmee de kwaliteit te verbeteren en op een efficiënte, veilige en milieuvriendelijke manier te produceren.

 

Positionering productielijnen, de logistieke flow en material handling

Om aan de toenemende vraag naar hoogwaardige foam te kunnen voldoen heeft Sekisui Alveo besloten om een extra productiehal te gaan bouwen op de plant in Roermond. In deze nieuwe hal moeten productielijnen komen voor oppervlaktebehandeling van foam in rolvorm en voor lamineren om meerlaags foam te maken in rol- of plaatvorm. Opdracht voor Bostec was om in een beperkte doorlooptijd een lay-out te maken voor de nieuwe productiehal, met daarin de positionering van de productielijnen, de logistieke flow en material handling.

Mark de Roeper, production department manager Sekisui Alveo:
‘De consultants van Bostec zijn creatief in het meedenken en kunnen zich inleven in onze problematiek’

Integrale benadering voor procesoptimalisatie

Bostec heeft Sekisui Alveo al eerder geholpen met ontwerp- en capaciteitsvraagstukken, is dus bekend met de organisatie en de processen binnen Sekisui Alveo en was daardoor in staat om in korte tijd zich in deze specifieke case in te werken.

Bostec nam niet alleen de productieprocessen in de hal zelf mee in het advies, maar ook de samenhang met de rest van de logistieke keten en het managen daarvan, zoals de opslag, productie van halffabrikaten, afvoer van restmaterialen en planning. Door deze integrale benadering, waarbij zowel vanuit het perspec- tief van proces, techniek als organisatie naar de opdracht is gekeken, zijn Bostec en Sekisui Alveo op een gestructureerde manier tot een ontwerp te komen waarin het productieproces optimaal verloopt.

Veilig en volcontinue op maximale capaciteit

In een aantal interactieve sessie met het ontwerpteam heeft Bostec samen met de klant eerst de randvoorwaarden, wensen en uitgangspunten helder gekregen. Vervolgens heeft Bostec een in- en outputanalyse uitgevoerd op de productielijnen: welke materialen, hulpmaterialen en restmaterialen worden aangevoerd en afgevoerd, waar naar toe of waar vandaan, hoe vaak, hoeveel en in welke vorm? Ook heeft Bostec de reeds bestaande productielijnen geobserveerd en het ToC (Theory of Constraints) model toegepast om na te gaan waar op dit moment de bottlenecks zitten. Deze inzichten zijn meegenomen in het ontwerp voor de nieuwe situatie.

Op basis van deze analyse zijn in een aantal iteratieslagen verschillende layouts geschetst en verder uitgewerkt. In deze lay-outs is de hele productieketen meegenomen en is nadrukkelijk gekeken naar zogenaamde “push-productie”. Dit voorkomt dat er onnodige opslag nodig is en er eerder of juist verderop in de keten problemen ontstaan. Hierin zaten nog een aantal vrijheidsgraden. Deze lay-outs zijn geëvalueerd door het ontwerpteam met als eindresultaat een layout waarin de productielijnen, de logistieke flow en de material handling zodanig zijn ontworpen dat de productielijnen tegelijkertijd op maximale capaciteit veilig en volcontinue kunnen draaien.