Bascule_300x229De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. De Bascule zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in Amsterdam en omstreken met psychiatrische problemen weer een toekomst hebben, zoveel mogelijk binnen hun natuurlijke leefomgeving.

Omschrijving van de opdracht

Net als bij andere GGZ-instellingen en instellingen voor ouderenzorg werd en wordt de Bascule geconfronteerd met ingrijpende veranderingen als gevolg van het kabinetsvoornemen om decentralisatie van besluitvorming toe te wijzen aan gemeenten. De Bascule was niet tevreden over de mate en wijze van informatie voorziening binnen de organisatie. Dit allemaal in een situatie waarbij de GGZ middenin een ingrijpende reorganisatie zat, er sprake was van een migratie van het gebruikte EPD/ECD en er financiële problemen waren ontstaan.

Resultaat

Er is gekozen om middels interviews van alle betrokkenen een beeld te krijgen van enerzijds de huidige problematiek van informatievoorziening en anderzijds van de (additionele) eisen en wensen op het gebied van o.a. organisatie, aansturing en ownership. In overleg met de opdrachtgever en voorzitter RvB is een aanbeveling gedaan om een Informatie Manager aan te stellen. Voor dat doel is een profiel van de functie beschreven en is aangegeven op welke wijze deze nieuwe functie zou moeten acteren in relatie tot RvB, Directie, Automatisering en Functioneel Applicatie Beheerders. De klant heeft op basis van de profielbeschrijving een extern werving- en selectie traject opgestart en inmiddels is de nieuwe Informatie Manager aangesteld om de gedane aanbevelingen op te volgen.