Teleplan_300Procesoptimalisatie

Teleplan is wereldwijd één van de grootse spelers op het gebied van life-cycle care voor elektronica. Het portfolio van Teleplan omvat een breed scala aan services variërend van reverse logistics, reparatie, refurbishment, recycling en reselling, tot aan parts management en customer care. De markt waarin Teleplan opereert is bijzonder dynamisch, met hoge volumes en lage marges. De logistieke en financiële processen zijn bijzonder complex van aard.

Omschrijving van de opdracht

Bostec is gevraagd om leiding te geven aan de procesoptimalisatie van de site Zoetermeer. Hieraan is invulling gegeven door een interim manager te leveren voor de afdeling project-engineering. Deze afdeling geeft advies, ontwerpt en bouwt oplossingen in opdracht van de diverse B2B klanten van Teleplan: fabrikanten, providers, retailers, vervoerders, verzekeraars, opkopers en recyclers.

Resultaat

De belangrijkste bedrijfsprocessen (logistiek, reparatie en refurbishment) zijn door de inzet van Bostec duurzaam verbeterd door de processen over de gehele keten te analyseren en te verbeteren waar mogelijk, economisch rendabel te maken en de kwaliteit te behouden. De inzet van Bostec heeft ook bijgedragen aan het strategische besluit van Teleplan om bepaalde activiteiten uit te besteden aan partijen in Oost-Europa, met lagere loonkosten, en om de activiteiten die overbleven zo “Lean” mogelijk uit te voeren. Bostec heeft vervolgens ook op een projectmatige manier gezorgd voor de feitelijke realisatie en borging van dit besluit. Voorbeelden van de producten die zijn geleverd: Betere mogelijkheden om de processen te bewaken en bij te sturen, real-time interfaces met ketenpartners, diverse systeemaanpassingen in ERP systemen, uitrol van een aantal klantportalen en uitrol van een call center.

TeleplanProjectmanagement

Teleplan is wereldwijd één van de grootse spelers op het gebied van life-cycle care voor elektronica. Het portfolio van Teleplan omvat een breed scala aan services variërend van reverse logistics, reparatie, refurbishment, recycling en reselling, tot aan parts management en customer care. De markt waarin Teleplan opereert is bijzonder dynamisch, met hoge volumes en lage marges. De logistieke en financiële processen zijn bijzonder complex van aard.

Omschrijving van de opdracht

Bostec is gevraagd om leiding te geven aan de ICT ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Teleplan Mobile Repair product voor KPN en Telfort. Deze dienst biedt KPN en Telfort klanten een multi channel mogelijkheid om een mobiel apparaat ter reparatie aan te bieden. Aan deze opdracht is invulling gegeven door een projectmanager te leveren voor de afdeling ICT en project engineering. De invulling betrof een regisserende projectmanagement rol tussen KPN en Telfort aan de klantzijde, Teleplan centraal als regiehouder en de ontwikkelende partijen aan de leverancierszijde.

Resultaat

De complexe bedrijfsprocessen, de benodigde ICT aanpassingen en het aantal betrokken partijen, vereisten een gestructureerde projectmanagement aanpak. Bostec startte dit traject met de inrichting van een stuurgroep en een governance model voor het aansturen van het project. Daarbij zijn integraal met Teleplan, KPN en Telfort de rapportage en voortgangsbewakingsmethoden afgestemd.

Voorts zijn de eisen en wensen in kaart gebracht en zijn de verwachtingen met alle belanghebbenden afgestemd. De benodigde ontwikkelingen voor ieder van de kanalen zijn in kaart gebracht middels Product Break Down schema’s. Op basis hiervan zijn het Product Flow schema en een projectplanning gemaakt. Met de verkregen detailinzichten zijn de projectbegroting en het budget opgesteld.

Verdeeld over Nederland en Engeland zijn drie ontwikkelteams ingezet. Voor het online kanaal is een nieuwe webportal gebouwd, gebaseerd op een nieuw strategisch herbruikbaar framework. Daarnaast zijn uitbreidingen in de bestaande logistieke systemen gedaan, nieuwe interfaces tussen webportal en logistieke systemen ontwikkeld en aanpassingen gedaan in de bestaande call center en retail oplossingen.

Met intensieve coördinatie over de internationale teams en een transparante afstemming met alle stakeholders, zijn de nieuwe Teleplan websites voor KPN en Telfort, inclusief call center en retail oplossing, op de Go Live datum gelanceerd.