Teleplan is wereldwijd één van de marktleiders op het gebied van supply chain services voor elektronica. Het portfolio van Teleplan omvat een breed scala aan services variërend van customer care, reverse logistics, parts management, reparatie, refurbishment, testing en screening, tot aan recycling en reselling. De markt waarin Teleplan opereert is bijzonder dynamisch, met hoge volumes en lage marges. De logistieke en financiële processen zijn bijzonder complex van aard.

‘Complexe bedrijfsprocessen, ICT aanpassingen en meerdere partijen vereisten een gestructureerde aanpak’

Omschrijving van de opdracht

Bostec is gevraagd om leiding te geven aan de ICT ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Teleplan Mobile Repair product voor twee landelijke mobiele telecom aanbieders. Deze dienst biedt aan klanten van deze providers een multi channel mogelijkheid om een mobiel apparaat ter reparatie aan te bieden. Aan deze opdracht is invulling gegeven door een projectmanager te leveren voor de afdeling ICT en project engineering. De invulling betrof een regisserende projectmanagement rol tussen de telecom operators aan de klantzijde, Teleplan centraal als regiehouder en de ontwikkelende partijen aan de leverancierszijde.

Resultaat

De complexe bedrijfsprocessen, de benodigde ICT aanpassingen en het aantal betrokken partijen, vereisten een gestructureerde projectmanagement aanpak. Bostec startte dit traject met de inrichting van een stuurgroep en een governance model voor het aansturen van het project. Daarbij zijn integraal met Teleplan en de telecom providers de rapportage en voortgangsbewakingsmethoden afgestemd. Voorts zijn de eisen en wensen in kaart gebracht en zijn de verwachtingen met alle belanghebbenden afgestemd. De benodigde ontwikkelingen voor ieder van de kanalen zijn in kaart gebracht middels Product Break Down schema’s. Op basis hiervan zijn het Product Flow schema en een projectplanning gemaakt. Met de verkregen detailinzichten zijn de projectbegroting en het budget opgesteld.

‘De benodigde ontwikkelingen voor ieder van de kanalen zijn in kaart gebracht middels Product Break Down schema’s’

Verdeeld over Nederland en Engeland zijn drie ontwikkelteams ingezet. Voor het online kanaal is een nieuwe webportal gebouwd, gebaseerd op een nieuw strategisch herbruikbaar framework. Daarnaast zijn uitbreidingen in de bestaande logistieke systemen gedaan, nieuwe interfaces tussen webportal en logistieke systemen ontwikkeld en aanpassingen gedaan in de bestaande call center en retail oplossingen. Met intensieve coördinatie over de internationale teams en een transparante afstemming met alle stakeholders, zijn de nieuwe Teleplan websites voor de telecom providers, inclusief call center en retail oplossing, op de Go Live datum gelanceerd.