Bostec heeft voor Eindhoven Airport een Quickscan uitgevoerd op het proces van Passengers with Reduced Mobility (PRM). In een kort en gericht onderzoek is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn tot het verbeteren van het PRM proces, wat er nodig is om dit te realiseren en is er een overzicht gemaakt van het verbeterpotentieel.

Continue verbeteren

Voor Eindhoven Airport is “Operational Excellence” van groot belang en kijkt daarom Airport dus altijd kritisch naar haar eigen processen. Dit met als doel om zowel intern voor haar medewerkers als ook de service richting de passagiers en Luchtvaartmaatschappijen op pijl te houden en waar nodig te verbeteren. Doordat er (wereldwijd) een flinke groei in passagiers is, stijgt daarmee ook het aantal PRM en lopen de procestijden rondom de boardingprocedures op. Hierdoor komt er meer druk op de activiteiten tijdens het afhandelen van vluchten en neem de uitdaging om de afgesproken omkeertijd te halen toe.

Multidisciplinair team

Bostec is ervaren in data-gedreven procesoptimalisatie en heeft veel kennis en ervaring van luchthavenprocessen. Door een kwalitatief procesonderzoek (interviews en observaties) te combineren met een kwantitatief data-onderzoek is er inzicht gekregen in een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor. De opdracht is uitgevoerd door een multidisciplinair team van consultants; een data-scientist, een Mobility-consultant en een Healthcare-consultant. Door deze unieke combinatie is er kennis en ervaring vanuit andere sectoren bijeen gebracht om zo met ‘andere ogen’ naar het proces te kijken en nieuwe inzichten te verwerven.

Knelpunten en verbeteringen in beeld

Naar aanleiding van de proces- en data-analyse heeft Bostec in een praatplaat de processtappen met afhankelijkheden in kaart gebracht. In dit overzicht is duidelijk geworden waar de knelpunten in het proces zitten en waar er ruimte is voor verbetering. De aanbevelingen voor verbeteringen zijn opgesplitst in drie onderdelen:

  • Het verkleinen van het aantal ad hoc PRM.
  • Verbeteren van de dataregistratie.
  • Optimalisatie van het proces door nog zorgvuldiger de benodigde resources voor het PRM proces in te plannen.