Repareren, refurbishen en recyclen

Sims Recycling Solutions (SRS) biedt een breed scala aan (IT) Asset Recovery en Recycling diensten voor de Europese markt. SRS helpt organisaties om op een efficiënte en milieuverantwoorde manier hun overtollige en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur veilig en duurzaam te recyclen. Zo geeft SRS overtollige elektronische apparatuur (zoals tablets, laptops en smartphones) een tweede leven door deze te repareren , te refurbishen en te recyclen. Doordat de Sims Groep wereldwijd vestigingen heeft, beschikt zij ook over wereldwijde afzetkanalen voor de geproduceerde grondstoffen uit het recycling proces en wereldwijde verkoopkanalen voor gebruikte componenten en apparatuur.

Maximale waarde creëren

De kernvraag van SRS het vinden van een werkwijze om maximale waarde te creëren voor haar klanten en daarmee voor zichzelf. Hoe kan de bestaande aanpak verbeterd en aangevuld worden om efficiënter te werken, en de marges en kwaliteit te verhogen?

Procesoptimalisatie van de logistieke flow

Op basis van interviews, observaties en data-analyse heeft Bostec de knelpunten in de logistieke flow in kaart gebracht. Ook hebben wij een actieplan opgesteld met daarin de verbeterpunten, om zo de hoogste bijdrage aan de doelstellingen van SRS te leveren. Tevens heeft Bostec geadviseerd hoe SRS hun B2C propositie verder kon uitbouwen naast het huidige B2B (bulk) proces. Voor de B2C markt liggen de kwaliteitsnormen aanzienlijk hoger dan voor de B2B markt. Daarom heeft Bostec SRS geadviseerd over welke mogelijkheden er zijn om de hiervoor benodigde extra activiteiten te integreren in de standaard (bulk) processen. Tot slot heeft Bostec SRS advies gegeven hoe meer grip te krijgen op de voorraad van de ready-for-sale voorraad.

Processen en IT faciliteiten verder ontwikkelen

SRS ziet veel potentieel in de B2C markt, naast de reeds bestaande B2B markt. Om extra marge en omzet te genereren zal SRS de processen en IT faciliteiten verder ontwikkelen. Ook organisatorisch is er meer focus op deze groeimarkt, onder andere door betere afspraken te maken in de keten met aanleverende en afnemende partijen en vervoerders.