Door de voortdurende groei in aantallen passagiers op Schiphol moet er steeds meer bagage afgehandeld worden, en vanwege de hoge eisen die men aan de passagiersbeleving op Schiphol stelt, moet dit met zo min mogelijk verstoringen gebeuren. Tevens vereist de concurrentie, in de luchtvaartsector, dat de kosten voor de bagageafhandeling minimaal blijven. Dit betekent onder andere dat het personeelsbestand maar minimaal mag groeien.

Daarom heeft Schiphol besloten om niet alleen de bagageafhandelingcapaciteit te vergroten, maar tevens het afhandelingsproces en de procesbesturing te verbeteren. Om dit te realiseren moeten alle bestaande bagageafhandelingsystemen en de uitbreidingen zodanig geïntegreerd worden dat ze zich gedragen als één groot systeem en op het gebied van informatie en organisatie volledig geïntegreerd zijn in de totale procesketen.

Opstellen van eisenpakketten, verifiëren van ontwerpen van leveranciers en ondersteunen bij het tot stand komen van het optimale ontwerp voor gebruikers en stakeholders

Alle uitbreidingen en aanpassingen aan bestaande bagageafhandelingsystemen worden door Schiphol uitbesteed aan externe leveranciers. Bostec is betrokken geweest bij de aanbestedingen, de uitvoering en de afname van de projecten.

Zo heeft Bostec eisenpakketten opgesteld, in overleg met de gebruikers en de andere stakeholders, de ontwerpen van de leveranciers geverifieerd en ondersteund bij het tot stand brengen van het optimale ontwerp voor de gebruiker en andere stakeholders. Bij opleveringen zijn de geleverde systemen gevalideerd t.o.v. de oorspronkelijke eisenpakketten. Daarnaast is ondersteuning verleend aan de operationele- en beheer afdelingen bij het in gebruik en beheer nemen van de geleverde systemen.

Omdat de verschillende bagageafhandelingsystemen en besturing in verschillende projecten aangepast en uitgebreid worden, was een uitvoerige afstemming nodig tussen de verschillende projecten, leveranciers, opdrachtgevers en gebruikers.

Één geïntegreerd bagageafhandelingsysteem

Schiphol heeft nu één geïntegreerd bagageafhandelingsysteem, dat samengesteld is uit bestaande en nieuwe systemen met verschillende technologieën. Waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologieën, zoals de belading van karren en containers met behulp van robots die tijdens de projecten ontwikkeld zijn.

Voor de bagageafhandeling wordt nu gebruik gemaakt van één geïntegreerd besturingsconcept, waarbij zowel de installaties als alle geïntegreerde ketenprocessen gemonitord en bestuurd kunnen worden. Dit biedt grip op de normale procesflow en flexibele bijsturingsmogelijkheden om afwijkingen te corrigeren en de procesherstelkosten te minimaliseren.

Hierbij is de doelstelling behaald om de kosten en de groei van het personeelsbestand geminimaliseerd te houden. (Ter vergelijking: bij één van de grote concurrenten van Schiphol is bijna 3x zoveel FTE nodig per afgehandelde koffer.)