HDW is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de verkoop, leasing, onderhoud en keuring van een breed scala aan hoogwerkers en materiaalliften. De klanten van HDW zijn voornamelijk hoogwerkerverhuurbedrijven door heel Europa en soms zelfs daarbuiten. HDW levert hoogwerkers rechtstreeks uit voorraad. Tevens modificeert HDW hoogwerkers op basis van specifieke uitrustingseisen van de klant, zoals inbouw van generatoren, voorzieningen voor gebruik in extreme weersomstandigheden, eigen “branding” en inbouw van locatiebepaling.

Ontwerp nieuwe productiefaciliteit

HDW heeft Bostec gevraagd om deel uit te maken van het bouwteam voor het ontwerp van de nieuwe productiefaciliteit, met als doel om gezamenlijk te komen tot een optimale indeling van de nieuwbouwlocatie. De leveraantallen van HDW groeien gestaag en de verwachting is dat deze groei zal doorzetten. De productie-, kantoor en voorraadlocaties van HDW zijn op dit moment over een drietal terreinen verspreid op het industrieterrein Donkersloot in Ridderkerk. HDW loopt nu tegen de grenzen van de groei aan; door gebrek aan werkplaats- en opslagruimte en onvoldoende laad- en losmogelijkheden wordt het voor HDW steeds moeilijker om efficiënt en flexibel productie te kunnen draaien. Om de groeiambitie waar te maken gaat HDW in 2019 verhuizen naar een grotere nieuwbouwlocatie in de Hoeksche Waard. Het nieuwe terrein heeft een oppervlak van 25.000 m2.

‘Bostec heeft een hele goede prestatie geleverd
waar we als HDW echt verder mee kunnen’

Willem Blaak – Manager operations HDW


Optimaliseren en schaalbaar (her)inrichten

Bostec heeft ervaring met het optimaliseren en schaalbaar (her)inrichten van industriële processen. En is in staat om in een korte tijd, samen met de klant, de knelpunten in de huidige situatie en de ontwerpcriteria waaraan de nieuwbouw moet voldoen in kaart te brengen. Bostec pakt uitdagingen integraal op, door te kijken naar proces, techniek en organisatie. Het iteratieve ontwerpproces gaat van grof naar fijn en resulteert in een aantal zinnige scenario’s waaruit de klant een gefundeerde keuze kan maken.

Samen met architect Bert Toorman en met eigen inbreng vanuit HDW heeft Bostec een helder advies gegeven over de optimale inrichting van het terrein en de gebouwen. Bostec heeft een “vlekkenplan” opgesteld dat aangeeft hoeveel ruimte er voor iedere activiteit noodzakelijk is. Op basis van data-analyse zijn de verschillende productiefaciliteiten (magazijn, laad- en los faciliteiten, werkplaats voor dieselhoogwerkers, werkplaats voor elektrische hoogwerkers, servicewerkplaats etc.) dusdanig gepositioneerd dat het aantal en de afstand van alle verplaatsingen van hoogwerkers tot een minimum kan worden beperkt.

Het advies geeft ook aan hoe de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk kan worden benut om de groeiambitie van HDW waar te kunnen maken. Tevens heeft Bostec, wederom op basis van data-analyse, gekeken naar de optimale seriegrootte voor de productie. Het werken in batches gaat zorgen voor een snellere doorlooptijd. De lay-out van de diverse werkplaatsen is gedimensioneerd op deze optimale batchgrootte. De logistiek flow is zo opgezet dat HDW veilig en efficiënt kan werken, letterlijk zonder elkaar in de wielen te rijden.

Basis voor het detailontwerp

Het advies van Bostec vormt de basis voor het detailontwerp van de architect en realisatie door de aannemer. De planning van HDW is om in 2018 te beginnen met het bouwrijp maken van het terrein om uiteindelijk in 2019 te gaan verhuizen.