Gezondheidszorg

Samen zorgen voor kwalitatieve, veilige en betaalbare zorg.

Bostec heeft voor de gezondheidszorg, net als u, een concreet doel voor ogen:

‘Samen zorgdragen voor kwalitatief goede en veilige zorg die betaalbaar is en blijft’

De visie van Bostec op gezondheidszorg

Zorg van Nu

Zorg wordt beschikbaar en toegankelijk gesteld op de juiste plaats en tijd, zo dicht mogelijk bij en/of in huis, met zo min mogelijk wachttijd, ligduur en reistijd. Lees ook onze leaflet Domotica in de ouderenzorg.

De regie bij de cliënt

Patiënten, cliënten, en mantelzorgers worden steeds mondiger. Zij nemen de regie en gaan de samenwerking aan met zorgpartners die hen hierin ondersteunen. Een mooi voorbeeld is de toekomst van dialyse in Nederland.

Innovatie als proces

Informatievoorziening en transparantie worden ondersteund door de nieuwste technologische innovaties. Dit is gewaarborgd in een continu proces.

De activiteiten van Bostec in de gezondheidszorg

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisaties zijn nodig om op de juiste plaats en tijd de juiste zorg beschikbaar te stellen. Dan wel door toepassing van kennis, middelen en technologie ligduur, wachttijden en reistijden te verkorten of zelfs te elimineren.

Informatievoorziening

Om tegemoet te komen aan de eisen van de cliënt, zorgverzekeraars en partners in de keten vragen informatievoorziening en innovatieve technologie om een zelfde kwaliteit als de zorg zelf. Informatie is cruciaal in de gezondheidszorg.

EPD implementaties

Of het nu gaat om een vernieuwde versie van een bestaand EPD of om de implementatie van een geheel nieuw EPD, wij zijn uw ervaringsdeskundige.

Lees meer >>

Gezondheidszorg opdrachten

Capaciteitsmanagement en spreidingsanalyse

Conversieproces ZIS/EPD, van Pharos naar HiX

Inzicht verschaffen in het formatieoverzicht

Modernisering organisatie gebouw en techniek

Een betere patient journey dankzij ZIS/EPD implementatie

Projectleiding omnummerproces ten behoeve van implementatie HiX Chipsoft

Download nu onze whitepapers

 

‘Veranderingen in de zorg’

Veranderingen in de zorg

‘EPD/ZIS conversie’

EPD/ZIS conversie

 

Download nu onze whitepapers

AR en thuisdialyseAugmented Reality en (thuis)dialyse

Vanuit de dialysezorg wordt gezocht naar een interactieve manier om de patiënt te ondersteunen bij de diverse (thuis)dialyse verrichtingen. Met behulp van Augmented Reality wordt de patiënt zelfstandiger, is er minder belasting op de omgeving en kan indien nodig hulp op afstand inroepen.

Download leaflet  PDF_download


 

VIPP-ProgrammaVersnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

We willen de patiënt steeds meer het stuur in eigen handen geven. Maar voor deze regie over zijn of haar eigen zorg, daar is van alles voor nodig. Is uw ziekenhuis gereed voor de naderende deadline van het VIPP-programma?

Download leaflet  PDF_download
 


 

De optimale OK-patiëntenstroom

Annulering van het OK-programma leidt vaak tot ontevreden patiënten en extra kosten. Het is daarom van groot belang dat het planningsproces van de operaties en de daarbij behorende afstemming verder in de keten, zo optimaal mogelijk georganiseerd is.

Download leaflet  PDF_download
 


 

Procesoptimalisatie acute patiëntenstroom

De toenemende drukte op de spoedeisende hulp (SEH) is een onderwerp dat veel ziekenhuizen in Nederland raakt. Bostec heeft kennis en ervaring met de analyse van en het zoeken naar de juiste oplossing hiervoor, waarbij we organisatie, techniek en processen samenbrengen.

Download leaflet  PDF_download
 


 

Dialyse_114576313De toekomst van dialyse in Nederland

De gezondheidszorg anno nu staat nog altijd voor dezelfde grote uitdaging als enkele jaren geleden. Kosten blijven stijgen en de vraag naar oplossingen die leiden tot meer efficiëntie en kostenreducering groeit met de dag. Parallel aan deze ontwikkelingen worden de eisen aan kwaliteit van zorg steeds hoger. Niet alleen de overheid stelt hogere eisen, maar ook de patiënt zelf wordt steeds mondiger en stelt steeds meer eisen aan zijn of haar behandeling.

Download leaflet  PDF_download


 

Domotica_Ouderenzorg_357903191Van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg met domotica

Steeds meer organisaties in de langdurige zorg hebben behoefte aan oplossingen om kosten te beheersen en efficiënter te werken. Dit is mogelijk met technische implementaties, zoals domotica. Zorginstellingen worstelen om deze techniek in de dagelijkse werkpraktijk ingevoerd te krijgen en van meerwaarde te laten zijn.

Download leaflet  PDF_download