Ik heb een achtergrond in Complex Systems Engineering and Management en vind het altijd hartstikke leuk om te sparren over mobiliteitsontwikkelingen en hoe hierop te reageren. Ideale projecten zijn voor mij het inpassen van innovaties in bestaande mobiliteitsprocessen.