Digitale transformatie

Digitaliseren is géén doel op zich. Het helpt je om je bedrijfsdoelen te realiseren. Jij wilt inspelen op
(nieuwe) wensen van klanten, efficiënter werken, de kwaliteit van je dienstverlening verbeteren,
kosten reduceren, transparantie vergroten of vervuiling en verspilling minimaliseren.
Welke aanleiding ook van toepassing is op jouw situatie, de vraag is ‘hoe ga je dit aanpakken?’.

Wat is belangrijk bij digitaliseren?

Bedrijfsdoelen helder krijgen
Starten met het in kaart brengen van je bedrijfsdoelen. Vervolgens stellen we vast wat de (grootste) knelpunten zijn om deze doelen te bereiken. Waar zit jouw uitdaging precies? We pakken deze knelpunten één voor één op en bedenken welke digitaliseringsslag er gemaakt kan worden. En natuurlijk wat dat oplevert!
Impact op bedrijfsprocessen
Bij het digitaliseren van processen komt meer kijken dan alleen innovatie in technologie. Het heeft impact op bestaande bedrijfsprocessen. Zodra je deze aanpast heeft dit direct gevolgen voor jouw organisatie. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers de juiste kennis krijgen om de nieuwe technologie en gewijzigde manier van werken toe te passen?
Monitoren
Na het implementeren van nieuwe systemen en het integreren in de bestaande bedrijfsprocessen, ben je er nog niet. Hierna is het zaak om de borging in te regelen en structurele evaluaties van de bedrijfsdoelen uit te voeren.

Referenties