Privacy statement

Bostec Management & Consultancy, onderdeel van Arlande BV,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bostec verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, oplossingen & diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Zakelijk telefoon- en mobielnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
 • Interesse in bepaalde oplossingen en of diensten van Bostec.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vragen vanuit Bostec niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@bostec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bostec verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  Bostec verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze oplossingen en diensten aan jou en je organisatie te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden.
 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren
  We doen graag aanbiedingen voor onze oplossingen en diensten aan onze klanten en geïnteresseerden (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.
 • Om je een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website
  Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om met je te communiceren. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze oplossingen, diensten en onze websites te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bostec neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bostec) tussen zit.

Wij gebruiken deze systemen op onze website om je automatisch per e-mail downloads, blogs en andere content van ons te kunnen sturen als je interesse toont in onze oplossingen en diensten en daarvoor een formulier invult.  Wij gebruiken dit systeem ook om je in te kunnen laten schrijven voor evenementen van Bostec en haar partners. De onderliggende logica van dit systeem kan je automatisch informeren over aanverwante oplossingen of diensten naar aanleiding van jouw interesse in een specifieke oplossing of dienst of door het invullen van een formulier.

Het belang hiervan is dat je onafhankelijk van tijd, locatie of device de door jou gewenste informatie van Bostec kunt opvragen of je in kunt schrijven voor onze evenementen. Daarnaast denken we met je mee door je mogelijk andere relevante informatie toe te sturen die jou en je organisatie kunnen helpen. Het gevolg is dat je e-mails van Bostec zult ontvangen en / of dat we contact met je zoeken over de onderwerpen waar je interesse in hebt getoond.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bostec bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bostec gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bostec gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bostec en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verwijdering van zakelijke contactgegevens is niet mogelijk indien wij deze nodig hebben om een overeenkomst tussen Bostec en jouw organisatie uit te kunnen voeren. Veelal verwerken wij deze gegevens zonder toestemming o.b.v. uitvoering overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar office@bostec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bostec wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bostec neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via office@bostec.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming voor Bostec is de heer Peter Vercauteren. Hij is te bereiken pvercauteren@arlande.nl