Bostec Way-of-Working

Er moet altijd een evenwichtige samenhang zijn tussen proces, technologie en organisatie.
Ingrijpen op één van deze drie zaken heeft effect op de andere twee. Wij geloven dat onze manier van werken
de beste garantie geeft dat het projectresultaat voldoet aan jouw verwachtingen.

Onze werkwijze

Er moet altijd een evenwichtige samenhang zijn tussen process, technologie en organisatie. Ingrijpen op één van deze drie zaken heeft effect op de andere twee. Wij geloven dat onze manier van werken de beste garantie geeft dat het projectresultaat voldoet aan jouw verwachtingen.

 

Empathie

De sleutel tot succes

De kern van onze manier van werken is empathie. Ons inleven in uw situatie is iets dat we continu doen in iedere fase. We zijn ervan overtuigd dat empathie de sleutel is tot het leveren van kwaliteit en het succesvol klaren van de klus.

 

 

Definitiefase

Rechtvaardiging voor verandering bepalen

Iedere goede oplossing heeft een passend probleem nodig. Tijdens de definitiefase meten, analyseren en structureren we alle stukjes informatie. Na een beschrijving van de huidige situatie stellen we (high-level) eisen op voor de gewenste situatie. Om het succes van het project te vergroten, bepalen we in een vroeg stadium de belangrijkste succes- en faalfactoren en begeleiden we het team door het proces. We gaan door totdat de rechtvaardiging voor de verandering helder is.

Ontwerpfase

Haalbare oplossing vaststellen

De beste manier om tot een goed idee te komen, is door in eerste instantie veel ideeën te hebben. In de ontwerpfase selecteren we een aantal ideeën en maken deze visueel en tastbaar. We beschrijven de gewenste situatie en gaan na of de bedachte oplossing het probleem oplost. Ook worden de (gedetailleerde) eisen voor het project gedefinieerd om implementatie van de oplossing door een leverancier mogelijk te maken. Er wordt een business case ontwikkeld en we komen met een haalbare oplossing.

Implementatiefase

Opleveren van geaccepteerde oplossing

In de implementatiefase organiseren we de realisatie van de oplossing. Wij geloven dat een succesvol project niet wordt ‘bedacht door externen’, maar door de organisatie zelf omarmd wordt. Verificatie is nodig om te bewijzen dat de oplossing voldoet aan de eisen. We valideren ook dat de oplossing die evolueert nog steeds beantwoordt aan de behoeften van de stakeholders. De oplossing wordt getest en vervolgens overgedragen aan de operatie en de serviceorganisatie, waardoor een geaccepteerde oplossing wordt opgeleverd.

Beheerfase

Zelf in controle

Tijdens de beheerfase is het belangrijkste dat de organisatie adequaat reageert op afwijkingen met passende maatregelen. We stellen daarom de organisatie in staat om het proces te monitoren en op basis van grenswaarden voor prestatie-indicatoren vast te stellen of afwijkingen incidenten of problemen zijn. Als een afwijking een probleem blijkt te zijn: definieer dan voor een goede oplossing een passend probleem. Zo borgen we een beheerde oplossing.

Daarom Bostec

Bostec neemt het voortouw bij het sturen van een project in alle fasen. Wij geloven niet dat er één beste aanpak’ is die voor alle problemen en alle klanten passend is. Onze consultants en projectmanagers zijn bekwame professionals, die de Way of Working voor jouw project op maat maken naar jouw behoefte.