Aanpakken schaarste zorgpersoneel vereist creativiteit & lef

De schaarste aan zorgpersoneel in de VVT is een feit. Het aantrekken én behouden van medewerkers is een uitdaging. Waarom? Omdat zorgprofessionals worden ingezet voor rand- en regelzaken, hetgeen niet bijdraagt aan werkgeluk. Deze verhogen de werkdruk en leiden af van wat de zorgprofessional zou willen doen; zorgdragen voor de cliënt. Kortom, het werkgeluk van zorgprofessionals moet worden verhoogd. Dit is haalbaar, maar vereist een denken en handelen buiten de gebaande paden. Hoe? Dat leg ik je graag uit in deze blog.
Geplaatst: 12-04-2021

Aandacht voor de zorgprofessional en cliënt of administratie?

Naast de zorgtaken gaat veel tijd naar administratieve taken, die voor het proces noodzakelijk zijn, maar voor de cliënt en zorgverlener geen waarde toevoegen. Denk aan het regelen van zorgalarmering, het registeren van geleverde zorg, het aanpassen van urenregistratie, inkoop van materialen of het opstellen van zorgleefplannen. Tijd die niet besteed kan worden aan het uitvoeren van de kerntaak van de zorgprofessional; zorg verlenen aan de cliënt. Het anders aanpakken en verbeteren vereist een andere kijk op zorgverlening en daarbij het leveren van toegevoegde waarde in de zorg.

Zo verhoog je het werkgeluk (en behoud je je zorgprofessionals)

Het werkgeluk van de zorgprofessional moet worden verhoogd. Daarvoor is het van belang om te focussen op waar de zorgprofessional goed in is, waar energie uit verkregen wordt en bovenal wat de zorgprofessional leuk vindt om te doen. Om het werkgeluk van je zorgprofessionals te verhogen kun je deze drie punten oppakken:

  1. De zorgprofessional inzetten op kwaliteiten

Zorgprofessionals willen graag zorg verlenen, zij willen er zijn voor de cliënt en hen helpen. Dit geldt zowel in de geplande en ad-hoc situatie. Om dit te realiseren is van belang een passende teamsamenstelling te hebben, waarin een juiste verdeling van taken, functies en verantwoordelijkheden bestaat. Dit is een team dat bestaat uit een combinatie van zorgprofessionals én professionals op andere vakgebieden zoals administratie, planning/roostering en kennis van het ECD. Zo zorg je ervoor dat iedereen doet waar hij of zij goed in is en plezier in heeft.

  1. Ontzorgen van de zorgprofessional

De voorwaardelijke activiteiten om optimaal zorg te verlenen worden ingevuld door de niet-zorgprofessionals in het team. Er dient wel volledige afstemming plaats te vinden tussen de werkzaamheden van de zorg- en niet-zorgprofessional. Een zorgprofessional hoeft zo niet meer stil te staan bij het wat, wanneer en waar, maar kan in alle gemak voorzien worden van de informatie wanneer welke ondersteuning waar geboden moet en kan worden.

  1. Laat techniek de werkdruk van de zorgprofessional verlichten

Ondersteunende techniek (domotica, robotica) geeft de urgentie aan van de zorgvraag en de juiste inrichting van ICT-middelen vermindert de administratieve- en coördinatielast.

Met het oppakken van deze drie punten biedt je zorgprofessionals de ruimte om de activiteiten uit te voeren waar ze goed in zijn, leuk vinden en energie uit halen. Kortom het verhogen van het werkgeluk van de zorgprofessional!

Conclusie

Het verhogen van het werkgeluk van je zorgprofessionals begint bij het zorgen voor de juiste zorgprofessional op de juiste plek, die datgene doet waar hij of zij plezier in heeft; het uitvoeren van de gevraagde en benodigde zorg gerelateerde taken. Daarnaast worden ondersteunende activiteiten, zoals toegang tot woningen, bevoorrading van materialen die nodig zijn voor zorgverlening aan en ondersteuning van de cliënt, administratieve verwerking en financiële verantwoording buiten de activiteiten van de zorgprofessional gehouden. Dit dient wel volledig op elkaar te worden afgestemd. Techniek (domotica, robotica en ICT-middelen) kan hierin ondersteunen.

Echter is dit zo simpel nog niet. Het verhogen van het werkgeluk van je zorgprofessionals en het oppakken van de bovengenoemde drie punten vereist creativiteit en lef, omdat buiten de gebaande paden gedacht en gehandeld moet worden. Zo zal niet alleen de huidige werkwijze gewijzigd moeten worden, maar zal je een van de eersten zijn die op een andere manier durft te werken.

Meer weten? Stel je vraag aan onze Principal Consultant Edwin van Putten, vanputten@bostec.nl

Download de leaflet hiernaast.

Met capaciteitsmanagement kun je als organisatie en/of zorginstelling echt het verschil maken: slagvaardig en daadkrachtig op het juiste moment, met minimale kosten en maximale toegevoegde waarde.

Download leaflet

Vul je gegevens in voor de leaflet en veel leesplezier!