'Bij Bostec werken we aan innovatieve projecten in de luchtvaart'

Senior Consultants Bert Dijk, Joost Vrijhoef en Jasper Wildenberg nemen je mee in hun ervaring en projecten op Schiphol. 

Geplaatst: 27-01-2022

Bert Dijk, Joost Vrijhoef en Jasper Wildenberg werken al een aantal jaar voor Bostec en doen vele opdrachten in de luchtvaart. We vroegen de drie Senior Consultants naar hun ervaringen, aan welke projecten ze nu werken, wat ze geleerd hebben tijdens hun projecten als consultant en waar ze écht trots op zijn.

Wanneer ben je bij Bostec gestart en waar heb je de meeste ervaring in?

Bert: “In augustus 2019 ben ik begonnen als Medior Consultant. Ik heb sindsdien veel ervaring opgedaan met verbetertrajecten op luchthavens, dus in het segment mobiliteit.”

Joost: “Ik ben in november 2014 gestart. Ik was toen de allereerste Young Professional binnen Bostec. Met het traineeship van Bostec word je in twee jaar tijd opgeleid tot consultant. Ik heb de meeste ervaring in verbeterprojecten binnen de mobiliteit en, net als Bert, op luchthavens. Bij Bostec werken we aan innovatieve (digitale) projecten in de luchtvaart.”

Jasper: “Ik ben in juli 2018 gestart als Medior Consultant, na ruim acht jaar gewerkt te hebben voor Royal HaskoningDHV en Imtech. Bij Bostec heb ik de meeste projecten gedaan binnen de mobiliteit en op luchthavens.”


Waar ben je nu mee bezig?

Bert: “Op dit moment werk ik mee aan twee grote projecten die gaan over de digitale transformatie binnen de operatie van een grote luchthaven. Het ene project richt zich op informatievoorziening voor de regievoering op de dag van operatie (near real-time & future). Het andere project houdt zich bezig met het voorbereiden van de dag van operatie (komende zeven dagen).”

“In beide projecten ben ik bezig met data en informatiestromen. Op strategisch niveau proberen we het complexe IT-landschap aan elkaar te koppelen om zo de meeste waarde te leveren voor de operatie. Eigenlijk komen hier alle drie de proposities van Bostec in terug, een mooie combinatie!”

Joost: “Ik doe het testmanagement voor projecten die te maken hebben met Automatische Grenspassage op de Luchthaven Schiphol. Dan moet je denken aan acceptatietesten, ingebruiknametesten, proces- en data-analyse, het uitwerken van verbetervoorstellen en pilot-coördinatie. Met het team is ons doel om datagedreven te gaan werken en processen te optimaliseren, oftewel datagedreven procesoptimalisatie.”

Jasper: “Op dit moment ben ik bezig met een implementatieproject voor Schiphol, de implementatie van het European Entry/Exit System (EES). Dit systeem moet geïmplementeerd worden op alle internationale luchthavens in Europa.”

“Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van het Concept of Operations (CONOPS) voor het European Entry/Exit System. Het CONOPS beschrijft hoe de operatie eruit moet zien als EES is geïmplementeerd. We bepalen hoe de passagiersstromen en -processen in de aankomst- en vertrekfilters lopen, hoe deze ondersteund worden en wat de strategieën zijn bij het op- en afschalen als het aanbod van de verschillende doelgroepen verandert gedurende de dag.”

“Het is ontzettend belangrijk om alle stakeholders (Operations, Security, Koninklijke Marechaussee) te betrekken, te horen en bij elkaar te brengen. Zo kunnen we bepalen wat mogelijk en onmogelijk is en een juiste balans vinden om aan alle randvoorwaarden te voldoen. Digitale transformatie, datagedreven procesoptimalisatie en keten- en logistieke procesoptimalisatie (alle drie proposities van Bostec) komen hierin terug. Ik ben heel blij met mijn rol in dit project.”

“Daarnaast ben ik binnen Bostec ook Segmentlead van Mobiliteit. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van een strategie- en uitvoeringsplan voor ons segment Mobiliteit en de uitvoering daarvan. Met een team van collega’s volgen we de marktontwikkelingen op de voet, doen we analyses en komen we tot een strategie. We nemen het gehele team vervolgens mee in waar we naartoe werken en hoe we de koers behouden. Het is erg leuk om dit met mijn collega’s te doen en te zorgen dat we ook daadwerkelijk uitvoeren wat we voor ogen hebben.”

Wat heb je in de afgelopen jaren geleerd?

Bert: “Bij Bostec heb ik mijn soft skills-kant ontwikkeld: Hoe positioneer ik mijzelf in verschillende situaties? Wanneer is het juiste moment om mijn podium te pakken? Het omzetten van de theorie binnen mijn opdrachten in toegevoegde waarde voor de klant geeft mij erg veel voldoening.”

Joost: “‘Als je vragen hebt, stel ze.’ Ik heb gemerkt dat de meeste mensen je echt willen helpen en helemaal als je vanuit je intrinsieke motivatie nieuwsgierigheid toont. Ook als je met ideeën rondloopt: ‘deel ze’. Door deze bespreekbaar (en visueel) te maken gaan mensen meedenken en (kritische) vragen stellen. Met die feedback kan ik mijn ideeën verder uitwerken en aanscherpen.”

Jasper: “Vooral om pragmatisch te werk te gaan. Vanuit mijn eerdere werkgevers was ik gewend dikke en uitgebreid onderbouwde rapporten op te stellen, maar in de praktijk zorgt dit voor een beperkte opvolging en uitvoering en zijn dikke rapporten vaak helemaal niet nodig om je doel te bereiken.”

“Het is belangrijk om behapbare en begrijpbare brokken op te leveren, zodat alle betrokkenen snel begrijpen wat nodig is en daarop kunnen acteren. Dat scheelt iedereen zóveel tijd. Maar belangrijker, je vergroot de kans aanzienlijk dat het project slaagt.”

Waar ben je het meest trots op?

Bert: “Binnen mijn opdrachten ben ik trots op het feit dat mijn strategisch advies (over welke IT-componenten samen moeten werken en hoe) op dit moment ook echt omgezet wordt in de realiteit. Daarnaast ben ik trots op het feit dat ik, ondanks de pandemie, veel positieve ontwikkelingen zie in mijn eigen leven, bij Bostec en bij mijn opdrachtgevers.”

Joost: “Naast mijn inhoudelijke werk bij externe opdrachtgevers heb ik ook een actieve rol in verschillende interne Bostec-projecten. Hierdoor kan ik een mooie bijdrage leveren om Bostec verder te ontwikkelen.”

Jasper: “Dat is een makkelijke: dat we als Bostec met slimme en betrokken collega’s al 30 jaar de mobiliteit, industrie en zorg efficiënter maken en dat we dat doen door opdrachtgevers te helpen uitdagende projecten te realiseren of processen te optimaliseren. Uiteraard ben ik ook trots op het feit dat ik (naast mijn consultancy- en projectmanagementopdrachten) een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van mobiliteit en aan Bostec als organisatie.”

Meer weten?
Vraag het Jasper!

Neem contact op met Jasper

Hij vertelt je er graag meer over!