Juist gebruik van data zorgt voor het verschil in de zorg

Senior Consultants Elske Vermeij en Edwin van Putten nemen je mee in onze verbeterprojecten in de zorg.
Geplaatst: 04-05-2022

Bostec heeft hart voor de zorg. We adviseren en managen projecten binnen VGZ- en VVT-instellingen. Ook hebben we veel projecten in ziekenhuizen en GGZ-instellingen gedaan. Altijd met als doel de kwaliteit van leven van de patiënt of cliënt te verbeteren. Hoe kun je onze werkwijze herkennen? Wij gaan voor een resultaat dat wél werkt. Wij willen echt begrijpen wat er aan de hand is, zien mogelijkheden waar anderen afhaken en bieden perspectief. Samen werken we naar succes en we gaan pas weg als het project is geslaagd, als het resultaat er staat en omarmd wordt door de organisatie. Ons advies is echt te realiseren en biedt meerwaarde. Dit toetsen we continu bij onze klanten.

 

Ons doel bij elke opdracht

Ons doel is altijd om zorgprofessionals blijer te maken met hun werk én eraan bij te dragen dat cliënten een betere kwaliteit van leven krijgen. Deze doelstelling toetsen we telkens bij ons team, in onze adviesopdrachten, projecten en systeem-implementaties. Hoe dit werkt in de praktijk? Senior Consultants Edwin van Putten en Elske Vermeij nemen je mee in 5 voorbeelden.
Senior Consultant Edwin van Putten  Senior Consultant Elske Vermeij

1. Implementatie van een EPD/ECD

Een EPD of ECD is een essentieel systeem in de organisatie voor behandelingen en de dagelijkse gang van zaken in de zorgverlening. Bij een implementatie van een EPD/ECD is het belangrijkst dat er geen gegevens verloren gaan. Door een gedegen dataconversie traject en in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals realiseren we dit. Zij moeten fijn kunnen werken in de nieuwe situatie, met het nieuwe proces. Door samen de juiste keuzes te maken, wordt hun werk gemakkelijker en wordt de informatie eenvoudig geregistreerd en teruggevonden. Edwin geeft aan: “Door te zorgen voor de juiste manier van dataconversie, vergroten we het werkgeluk van de zorgprofessional. Dit draagt weer bij aan veilige zorg en betere ondersteuning van de cliënt”.

zorg epdzorg epdBostec heeft diverse systeem-implementaties bij ziekenhuizen en zorginstellingen mogen begeleiden (o,a. Haga, CuraMare, Alrijne, de Sint Maartenskliniek en Baalderborg Groep).

2. Transitieprogramma’s in de zorg

In de zorg zijn proces, organisatie en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als adviseurs nemen wij soms meerdere rollen aan om te zorgen dat een traject echt wordt gerealiseerd. Zo ook tijdens een transitietraject in de kraamzorg van Careyn. Elske: “Bij Careyn heb ik zelf veel geleerd over IT-migraties en het herontwerpen van processen. Alle rollen, waarmee wij klanten kunnen helpen, kwamen aan bod. Van ontwerp, projectmanagement, change- & implementatiemanagement tot interim-management. Door de medewerkers te betrekken, werden zij eigenaren van de verandering en werd het administratieve proces slimmer ingericht. Door het gehele proces onder de loep te nemen, te wijzigen en te verbeteren kunnende zorgprofessionals nog fijner hun werk doen en krijgen de cliënten betere zorg”.

3. Uitbesteding niet-core activiteiten

ICT is voor een zorgorganisaties vaak een ‘niet-core’ activiteit. Dit geldt zeker voor hardware als laptops, telefoons, netwerken etc. Het (blijven) onderhouden van dit soort apparatuur vergt veel kennis en tijd, die vaak niet voorhanden is in de organisatie. Edwin en Elske: “Door de ICT-organisatie als een regie-organisatie in te richten en te zorgen dat alleen de core business goed door eigen mensen wordt ondersteund en de andere zaken door een externe professionele partner, kunnen de eigen mensen optimale ondersteuning bieden aan de zorgprofessional. Dit komt het werkgeluk van die zorgprofessional weer ten goede. De zorgprofessional kan de juiste zorg aan de cliënt geven en wordt ondersteund met de juiste middelen. Bij de Baalderborg Groep hebben we zo’n outsouringstraject mogen begeleiden en je ziet dat dit werkt”.


4. Van reactieve zorg naar pro-actieve zorg

Edwin geeft aan: “Door inzet van domotica is heel veel mogelijk. De leefomgeving van de cliënt wordt gemonitord zonder dat dit inbreuk doet op zijn of haar leefomstandigheden. Domotica geeft informatie over de actuele situatie bij de cliënt en met juist gebruik van data uit domotica is het mogelijk in te grijpen in de situatie zelfs vóórdat er iets gebeurt. Dat is natuurlijk prachtig en een enorm voordeel voor zowel de cliënt, de mantelzorger als de zorgprofessional. Advisering over domotica en de implementatie hiervan hebben we bij de Baalderborg Groep gerealiseerd. Daar word ik oprecht blij van”. zorg domotica

zorg telefooncentrale

5. Langer thuis wonen door inzet techniek

Door inzet van techniek is het mogelijk om mensen thuis te behandelen of te ondersteunen en er zo voor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zo geeft thuisalarmering, als onderdeel van thuiszorg, de cliënt in zijn of haar eigen huis meer veiligheid, waardoor de cliënt thuis kan blijven wonen. Een professionele zorgcentrale en opvolging van de alarmsituaties is dan wel vereist. Implementatie van deze techniek en outsourcing van de zorgcentrale hebben we gerealiseerd bij thuiszorgorganisatie CuraMare. Edwin: “Een mooi traject, waarbij CuraMare haar diensten verder kon professionaliseren en de cliënten gewaarborgd blijven van optimale zorg op het moment dat het nodig is. Dit is een traject dat zowel voor de zorgprofessional als voor de cliënt heel positief is”.

“Thuisdialyse is ook een mooie nieuwe ontwikkeling. Bij Dialyse Centrum Groningen heeft Bostec onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen, door te kijken naar de benodigde proceswijzigingen bij het dialysecentrum. De verpleegkundige wordt regievoerder i.p.v. uitvoerder. Zij monitort, met ondersteuning van de zorgcentrale, de thuissituatie. Hierdoor groeit de verpleegkundige in haar rol. Belangrijk voordeel voor de cliënt is dat reizen niet meer nodig is en dat dialyseren minder impact heeft op haar leven. Een mooi resultaat”, vervolgt Elske.
zorg alarmering

zorg domoticaZorgeloos leven, daar gaan we voor

Bovenstaande cases zijn niet mogelijk zonder data. Door juist datagebruik creëren we informatie die de processen ondersteunen en de zorgprofessional voorziet van juiste informatie op het juiste moment. Dit verbetert de kwaliteit van leven van de cliënt doordat de zorg minder impact heeft op het direct leven. Het is onze taak om te werken aan een resultaat dat wél werkt; door de organisatie te laten groeien, de processen aan te laten sluiten en de juiste technische middelen te adviseren en implementeren.

Meer weten?

Neem contact op met Arjan Fluks via fluks@bostec.nl. Hij vertelt je graag meer over hoe wij jouw zorgorganisatie kunnen adviseren en helpen op het gebied van datagedreven procesoptimalisatie, digitale transformatie en keten- en logistieke optimalisatie.

Contact

Vul hieronder jouw gegevens in en Arjan neemt contact met je op!