Wat is het verschil tussen digitale transformatie en databedreven werken?

Annabelle Dierick en Anjani Kalika gingen op onderzoek! 

Geplaatst: 30-01-2023

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DIGITALE TRANSFORMATIE EN DATAGEDREVEN WERKEN? 

Weet jij het verschil tussen Digitale Transformatie en Databedreven Werken? Is Digitale Transformatie het digitaliseren van processen en gaat Databedreven Werken gaat om het verkrijgen van inzicht om te kunnen beslissen. Of kun je dit ook anders interpreteren?

Bij Bostec zijn we altijd bezig om klantbehoeften en oplossingsvraagstukken beter te (leren) begrijpen. Tegenwoordig kom je zoveel termen en buzzwords tegen. Wat is nou wat en waar zitten de relaties en verschillen?


Annabelle Dierick
en Anjani Kalika gingen op onderzoek uit om te achterhalen wat het verschil is tussen  databedreven werken en digitale transformatie. Zij startten met een drietal aannames van zichzelf, die ze toetsten bij collega’s. Benieuwd naar wat zij hebben ontdekt?
  

Aanname 1: Digitale Transformatie is het digitaliseren van processen. Databedreven Werken gaat om het verkrijgen van inzicht om te kunnen beslissen. 

Anjani: “Digitale Transformatie wordt vaak in één adem genoemd met digitaliseren. Digitale Transformatie is ‘digitaliseren’ in de breedste zin van het woord, de paraplu. Denk hierbij aan het overstappen naar een cloudapplicatie, een bepaald proces verankeren in een applicatie of dat je je kunt aanmelden bij een digitale receptie voor je afspraak. Hier gaat het vooral om het vergemakkelijken van werkprocessen met behulp van digitale middelen, ‘van papier naar digitaal’”.

Annabelle: “Het verschil? Databedreven Werken maakt het mogelijk om met behulp van data echt slimmer te kunnen werken. Aan de hand van data ben je in staat om inzicht te krijgen over beslissingen die genomen moeten worden”.  

Aanname 2: Digitale Transformatie is een voorwaarde om databedreven te kunnen werken (eerst het ene, dan pas kun je het andere doen). 

Op het eerste gezicht waren alle collega’s het eens. Maar hoe langer we hier samen over nadachten, kwamen we toch tot de conclusie dat dit niet altijd het geval is. Databedreven Werken kun je namelijk ook doen met data die je handmatig hebt verkregen, zonder dat je hierbij gebruik maakt van digitale middelen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een stopwatch om te meten hoe snel een proces wordt doorlopen. Op basis van deze informatie kun je ook gewoon beslissingen nemen. De kanttekening is wel dat dit een stuk arbeidsintensiever, fout- en fraudegevoeliger kan zijn. En mensen zijn sneller geneigd om naar hun onderbuikgevoel te luisteren. En als we dat doen, dan werken we natuurlijk niet meer DATAbedreven (maar onderbuikgevoel-gedreven). 

Aanname 3: Digitale Transformatie vergemakkelijkt Databedreven Werken. 

Stel, je wordt gevraagd om een overzicht te maken van alle behandelingen die het afgelopen kwartaal zijn gedaan op het gebied van botontkalking. Je collega houdt hier een Excel van bij met informatie die ze uit een bepaald systeem haalt. Maar je weet uit ervaring dat er verschillende systemen zijn met verschillende informatie en dat de context hierbij heel belangrijk is. Dus wat doe je? Je maakt zelf opnieuw een overzicht, want dan weet je zeker dat het klopt! Digitaliseren kan zeker waarde toevoegen, maar je moet wel kunnen vertrouwen op de data. Daarom is het zowel bij Digitale Transformatie en bij Databedreven Werken heel belangrijk dat alle betrokkenen worden meegenomen in dit traject. Want wat heb je aan een nieuw systeem als niemand ermee wil werken? Databedreven Werken is dan al helemaal niet binnen handbereik. 

Conclusie

Er zijn verschillende manieren om hiernaar te kijken. Het is vooral belangrijk om helemaal aan het begin vast te stellen met welke definities je aan de slag gaat. Bostec adviseert je graag om hier vanuit een eigen standaard een duidelijke visie op te vormen. Ben je hierin al goed op weg? Vergeet dan niet om de gehele organisatie te betrekken! Zolang alle neuzen maar dezelfde kant op wijzen. Bostec heeft veel ervaring in het begeleiden van dit soort veranderkundige trajecten. 

Verschil datagedreven en databedreven werken? 

Ben je  benieuwd naar het verschil tussen dataGEdreven en dataBEdreven? Lees dan dit artikel

Meer weten?

Anjani beantwoordt je vraag graag!