Meerjaren strategie & plan voor vrijwillige inzet bij zorginstelling Zuidwester

Samen werken, samen zorgen met zorgprofessionals, familie, naasten en bedrijven.  

Geplaatst: 01-03-2023

Samen zorgen voor betere zorg. Zuidwester zocht naar een plan van aanpak om de vrijwillige inzet in de gehandicaptenzorg te accentueren en te laten groeien. Hoe moeten wij dit aanpakken? Wat komt hierbij kijken en wat wordt ons toekomstbeeld?  

Onze Senior Consultant Elske Vermeij is aan de slag gegaan met deze opdracht en heeft in samenwerking met werkstudent Niels Meeder antwoord gegeven op de vragen van Zuidwester; 

  • Wat is onze visie en richting voor vrijwilligerswerk? 
  • Hoe richten we onze organisatie in? 
  • Hoe gaan we dit technisch ondersteunen?
  • Hoe betrekken we de zorgprofessionals, familie, naasten, buurtgenoten en bedrijven?

BOSTEC AANPAK

Voor deze opdracht is een echte ‘Bostec-aanpak’ gebruikt waarbij we eerst hebben gekeken naar de huidige situatie (as-is). Daarna is de ‘to-be’ situatie in overleg met Zuidwester bedacht. Het uitgangspunt is een droombeeld waarin de familie en naasten betrokken zijn, er meer stabiliteit in de directe omgeving van de cliënten is én er oog is voor elkaars talenten. Om dit droombeeld te bereiken is een werksessie georganiseerd om keuzes te maken en prioriteren. Aan de hand van de input die we kregen zijn we aan de slag gegaan om een Plan van Aanpak te maken.  

“Ik vond het heel leuk om met dit actuele thema aan de slag te gaan. Waar ik met veel bewondering op terug kijk is dat we het plan echt gezamenlijk hebben opgesteld en dat we tijdens dit traject gewerkt hebben aan draagvlak en cohesie.”  Geeft Elske aan.

PLAN VAN AANPAK

Wat maakt het Plan van Aanpak goed passend voor Zuidwester? In dit plan zijn twee sporen opgenomen, 1 een fasemodel voor cultuur & gedragsverandering en 2 een stappenplan voor randvoorwaardelijke werkzaamheden. Beide sporen hangen samen in tijd en tempo en zijn uitgewerkt in een roadmap. 

In het fasemodel voor cultuur & gedragsverandering is duidelijkheid gecreëerd over wat er in iedere stap van het totaalproces gedaan moet worden. Dit heeft als gevolg dat de begeleider het totaalproces bestuurbaarder kan maken bij de implementatie.” 

Niels zegt: “Het maken van het fasemodel waarin duidelijk werd welke stappen Zuidwester moest nemen en alles wat hierbij komt kijken was leuk en leerzaam. Ook het gebruiken van verschillende theoretische modellen gaf nieuwe inzichten die we direct konden toepassen in het Plan van Aanpak.”  

 RESULTAAT

“Vrijwillige inzet door familie, naasten, medewerkers en vrijwilligers is van onschatbare waarde voor onze organisatie en de cliënten. Ons droombeeld om familie en naasten, vrijwilligers meer te betrekken is nu omgezet in een concreet plan. We hebben nu handvaten om klein, samen met de teams, te gaan beginnen en te zorgen voor werkplezier, een gezonde organisatie en een fijne leefomgeving voor de cliënten.”  Aldus de ervaring van Zuidwester

In het plan van aanpak is het werken & denken vanuit persona’s als rode draad doorgetrokken. Zo is er goed oog voor ieders unieke talenten & drijfveren. Met dit in het achterhoofd kunnen wij gerichter gaan bekijken welke doelgroepen we willen verbinden voor welke soorten werk. Ook is er goed rekening gehouden met de opschaling en aansluiting bij de teams op de werkvloer. Klein beginnen en starten vanuit de positieve energie.  

Contact

Elske beantwoordt je vraag graag!