Zo werken wij aan een duurzamere organisatie

Green ambassadors aan de slag om environmental ambition handen en voeten te geven.
Geplaatst: 24-01-2022

Green Ambassadors netwerk van VINCI
VINCI heeft een environmental ambitie die uit drie componenten bestaat: handel voor het klimaat, optimaliseren van middelen dankzij de circulaire economie en behoud van de natuurlijke omgevingen. Om deze environmental ambition te realiseren is ondernemerschap nodig vanuit elke business unit. Om het intrinsieke potentieel in de organisatie te benutten is het Green Ambassadors netwerk opgezet. Met als doel, de creativiteit op het vlak van duurzaamheid aan te wakkeren, kennis te delen en om te zetten in concrete plannen. Vanuit Bostec zet Annabelle Dierick zich hier graag voor in.

Wat houdt Green Ambassador zijn in?
“Als green ambassador ben ik de linking pin tussen het Green Ambassadors netwerk en Bostec. Dit houdt in dat ik meedenk met het netwerk hoe we duurzaamheid kunnen aanwakkeren binnen de BU’s, maar ook bij onze klanten en leveranciers. Ik deel de kennis en ideeën uit het Green Ambassador Netwerk met Bostec en wij kijken dan hoe we ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere onderneming”, legt Annabelle uit.

Wat betekent deze rol voor jou?
“We moeten zuiniger zijn op onze omgeving en de aarde. Dit kan op zoveel verschillende manieren. Ik denk graag mee hoe we binnen een grote onderneming als VINCI Energies Nederland veranderingen kunnen doorvoeren die hieraan bijdragen. Hoe we manieren vinden om gedragsveranderingen te weeg te brengen en bewustzijn creëren bij collega’s, klanten en leveranciers. Ik ben opgegroeid met de notie dat spullen geen wegwerpproducten zijn en dat er gestreefd wordt naar optimaal hergebruik. Ik onderneem graag stappen om duurzamer te leven. Thuis en op het werk. Daarom ben ik met veel plezier green ambassador voor Bostec”, aldus Annabelle.

Meer weten?
Vraag het Annabelle!

Neem contact op met Annabelle

Zij vertelt je er graag meer over!